Extra geld voor ouderen in Utrecht met inkomen op bijstandsniveau

10/07
2013
10-07-2013

Oudere inwoners (65+) van Utrecht met een inkomen op bijstandsniveau ontvangen in 2013 een éénmalige toeslag van €320 per persoon van de gemeente. De regeling is bedoeld voor bijvoorbeeld ouderen die een onvolledige AOW ontvangen met een aanvullende bijstandsuitkering (AIO). Met de Reserveringstoeslag Plus ondersteunt de gemeente Utrecht deze ouderen, omdat zij extra kwetsbaar zijn in deze economisch moeilijke tijd.

Alle 65+ers ontvangen van het rijk een koopkrachtcompensatie. Voor ouderen in de bijstand (AIO) wordt deze compensatie gekort op hun uitkering. Daardoor ontstaat een verschil in koopkracht tussen mensen met een volledig AOW (boven wettelijk minimum loon) en mensen met een onvolledig AOW.

Het gaat om de zogenoemde Reserveringstoeslag Plus voor inwoners vanaf 65 jaar met een laag inkomen. Onder een laag inkomen wordt verstaan een inkomen tot maximaal 100% van het wettelijk sociaal minimum. Het college geeft met deze Reserveringstoeslag Plus uitvoering aan het amendement 'Alle ouderen gelijk behandelen' van de gemeenteraad. Deze gemeentelijke toeslag geldt alleen voor 2013. Voor 2014 heeft het rijk aangekondigd dat ook pensioengerechtigden met inkomen op bijstandniveau in aanmerking komen voor een landelijke toeslag die deze groep dit jaar misloopt.

Automatische uitbetaling

Ouderen die een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen, krijgen de Reserveringstoeslag Plus automatisch uitbetaald. Dit gebeurt eind juli 2013. Zij hoeven hiervoor dus geen aanvraag in te dienen.

Aanvragen

Ouderen die geen Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen ontvangen, maar wel een inkomen op bijstandsniveau hebben, kunnen de Reserveringstoeslag Plus tot eind 2013 zelf aanvragen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen met onvolledige AOW en een klein aanvullend pensioen, bij wie het totale inkomen niet meer bedraagt dan het wettelijk sociaal minimum. Ouderen met volledige AOW komen niet voor de toeslag in aanmerking, omdat hun inkomen hoger is dan het wettelijk sociaal minimum. Ouderen die de toeslag willen aanvragen, kunnen terecht op de website www.utrecht.nl/toeslagplus

Meer maatregelen

Om naast ouderen ook andere inwoners in deze economische moeilijke tijd te helpen, hanteert de gemeente een nieuwe werkwijze: het werkgeversgericht werken. Het doel is om samen met werkgevers zoveel mogelijk banen voor werkzoekenden te realiseren. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen extra training, scholing en begeleiding om weer aan het werk te komen. Voor jongeren zijn er nieuwe regelingen in het onlangs verschenen Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2014.

Datum: woensdag 10 juli 2013, 02:00
Bron: Gemeente Utrecht
Categorie: Algemeen
Tags: Utrecht

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry