Productie hernieuwbare elektriciteit stijgt licht

25/02
2013
DEN HAAG (EZPress) - De productie van hernieuwbare elektriciteit was 12,2 miljard kWh in 2012. Dat komt overeen met ruim 10 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en was iets meer dan in 2011. De elektriciteitsproductie uit wind nam toe, de productie uit biomassa bleef gelijk.

Meer windenergie

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2012 met 4 procent toe door uitbreiding van de capaciteit. De capaciteit van de Nederlandse windmolens steeg met ruim 100 megawatt tot 2 431 megawatt. In 2012 komt 40 procent van de productie van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie.

In de Noordzee staan twee windparken met een totale capaciteit van 228 megawatt. Op land staat 2 203 megawatt. De overheid streeft naar 6 duizend megawatt op land in 2020.

Meeste hernieuwbare elektriciteit uit biomassa

Bijna 60 procent van de productie van hernieuwbare elektriciteit komt uit biomassa. Het gaat daarbij om het verbranden van organisch afval in afvalverbrandingsinstallaties, het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales, de productie van elektriciteit uit biogas en overige biomassaverbranding.

Productie hernieuwbare elektriciteit uit biomassa

De productie van hernieuwbare elektriciteit uit het meestoken in centrales nam wat af in 2012, terwijl die uit afvalverbranding en overige biomassaverbranding juist wat toe nam. De capaciteit van de installaties voor elektriciteit uit biomassa bleef ongeveer gelijk.

//Einde bericht

Bron: CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: maandag 25 februari 2013, 10:02
Bron: EZPress Milieu
Categorie: Natuur en Milieu

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry