Nieuwe organisatie Rechtspraak van start

02/01
2013
Den Haag , 2-1-2013

Nederland telt sinds 1 januari minder rechtbanken en gerechtshoven. Tot de jaarwisseling telde Nederland 19 rechtbanken en 5 gerechtshoven, nu zijn dat er nog respectievelijk 10 en 4. Per 1 april komt er weer een rechtbank bij: de rechtbank Oost-Nederland wordt dan opgesplitst in de rechtbank Overijssel en de rechtbank Gelderland.

Een en ander is het gevolg van de Wet herziening gerechtelijke kaart die 1 januari in werking trad. Het parlement stemde vorig jaar in met de wet. De schaalvergroting is nodig om ook in de toekomst hoogwaardige rechtspraak te kunnen leveren. In de oude situatie verschilden de gerechten aanzienlijk van omvang, in de nieuwe situatie zijn ze min of meer even groot. Door de krachten meer te bundelen ontstaan er voor gerechten meer mogelijkheden om rechtszaken en bedrijfsvoering beter en efficiënter te organiseren. Rechtszaken kunnen sneller op zitting komen en beter worden verdeeld over meer personeel. Ook zijn gerechten beter in staat fluctuaties in personeel of ziekte op te vangen. Belangrijk is ook dat doordat er per gerecht voldoende instroom is van zaken, het makkelijker is specialismes op te bouwen en te onderhouden. Voorts stelt schaalvergroting de Rechtspraak beter in staat modernisering door te voeren. Verdere digitalisering van rechtsprocessen is een belangrijke doelstelling de komende jaren.

Zittingsplaatsen

Onderdeel van de Wet herziening gerechtelijke kaart is het terugbrengen van het aantal zittingsplaatsen in de komende periode tot 32. Dat betekent dat 24 locaties, waar nu kantonzaken worden behandeld, gaan sluiten. Bij de locaties die de deuren dicht doen, gaat het vooral om plaatsen waar naar verhouding weinig zittingen worden gehouden. Er zijn geen gevolgen voor het aantal rechters of het aantal leden van het gerechtelijk personeel. Door de nieuwe indeling kunnen in de 32 locaties die overblijven nagenoeg alle soorten zaken worden behandeld. Wanneer de locaties precies dicht gaan, hangt af van praktische zaken als huurcontracten.

Oost-Nederland

Per 1 april wordt de rechtbank Oost-Nederland opgesplitst in de rechtbank Overijssel en de rechtbank Overijssel. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de gerechtelijke kaart dezelfde indeling zou krijgen als de kaart van de politieregio’s (door de vorming van de nationale politie telt Nederland per 1 januari 10 politieregio’s). Maar de Eerste Kamer vond dat de regio Oost-Nederland te groot zou worden voor één rechtbank en nam een amendement aan dat de regering opriep deze regio op te delen in twee rechtbanken. Dit amendement resulteerde in de Splitswet die in december werd aangenomen. Praktisch gezien was het niet mogelijk al op 1 januari van start te gaan met de rechtbank Gelderland en de rechtbank Overijssel.  

Computersystemen

In de periode tussen kerst en oud en nieuw is door het dienstencentrum van de Rechtspraak hard gewerkt aan het aanpassen van de computersystemen aan de nieuw situatie. Hierdoor waren de systemen enige tijd buiten gebruik. De betreffende systemen zijn inmiddels succesvol aangepast en getest.

Datum: woensdag 2 januari 2013, 00:00
Bron: Rechtspraak.nl
Categorie: Algemeen
Tags: Gelderland, Overijssel

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry