Computersystemen Rechtspraak tijdelijk buiten gebruik

21/12
2012
Utrecht , 1-1-2013

Van 28 december tot en met 1 januari zijn de informatiesystemen van de Rechtspraak niet toegankelijk. In deze periode worden de systemen aangepast aan de nieuwe rechterlijke organisatie per 1 januari. De operatie heeft geen consequenties voor de processen, die gaan gewoon door.

De aanpassing aan de systemen is nodig omdat per 1 januari de Wet herziening gerechtelijke kaart in werking treedt. In 2013 gaat het aantal rechtbanken van negentien naar elf en het aantal gerechtshoven van vijf naar vier. In de periode van 28 december tot en met 1 januari worden alle systemen overgezet zodat op 2 januari de nieuwe organisatie van start kan.

Hierdoor is het Digitale Loket Rechtspraak (loket.rechtspraak.nl) niet beschikbaar. De volgende digitale diensten zijn in deze periode niet beschikbaar:

Voor burgers

de diensten digitaal indienen processtukken bij de bestuursrechter (rechtbanken, belastingkamers hoven, CRvB en CBb) digitaal indienen rekening en verantwoording Voor ketenpartners (waaronder advocatuur)

Roljournaal handel gerechtshoven Roljournaal handel rechtbanken Roljournaal kanton Familiejournaal rechtbanken

CIV Haarlem - Centrale Inschrijving Vreemdelingenzaken de diensten digitaal indienen processtukken bij de bestuursrechter (rechtbanken, CRvB en CBB)

Digitaal Insolventie Dossier (DDI) Digitale Indiening en publicatie insolventieverslagen (DIPI)

Deskundigenindex Beschikbaarheid registers

De volgende registers zijn niet raadpleegbaar via de site of webservice:

• Centraal Curateleregister (CCR)

• Centraal Insolventieregister  (CIR)

• Gezagsregister

• Huwelijksgoederenregister (HGR)

Datum: vrijdag 21 december 2012, 13:00
Bron: Rechtspraak.nl
Categorie: Algemeen
Tags: China, Haarlem, Kanton, Noord-Holland, Utrecht

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry