Computersystemen Rechtspraak tijdelijk buiten gebruik

07/12
2012
Den Haag , 7-12-2012

Van 28 december tot en met 1 januari zijn de informatiesystemen van de Rechtspraak niet toegankelijk. In deze periode worden de systemen aangepast aan de nieuwe rechterlijke organisatie per 1 januari. De operatie heeft geen consequenties voor de processen, die gaan gewoon door.

De aanpassing aan de systemen is nodig omdat per 1 januari de Wet herziening gerechtelijke kaart in werking treedt. Het aantal rechtbanken gaat dan naar tien (nu negentien) en het aantal gerechtshoven naar vier (nu vijf). Vanaf 2 januari kan het publiek op 32 zittingslocaties terecht voor kantonzaken of voor andere, veel voorkomende juridische problemen.

In de periode van 28 december tot en met 1 januari worden alle systemen overgezet zodat op 2 januari de nieuwe organisatie van start kan.

Het betreft de volgende systemen:

LAT (Landelijk Advocaten Tabel) Rechtspraak.nl DDI (Digitaal Insolventie Dossier)

Familiejournaal rechtbanken

Roljournaal handelsgerechthoven

Roljournaal handelsrechtbanken

CCR Centraal Curatele Register

CIR Centraal Insolventie Dossier

CIV/DPC Centrale Inschrijving Vreemdelingenzaken

DIPI Digitale Indiening en publicatie insolventieverslagen

Gezagsregister

HGR Huwelijksgoederenregister

Kantonjournaal

LBR Landelijk Bewind en Curatele Register

Datum: vrijdag 7 december 2012, 00:00
Bron: Rechtspraak.nl
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry