CBS Productie hernieuwbare elektriciteit stabiel

27/02
2012
DEN HAAG (EZPress) - In 2011 is 12 miljard kWh elektriciteit geproduceerd uit windenergie waterkracht zonneenergie en biomassa. Dat is bijna 10 procent van het elektriciteitsverbruik en ongeveer evenveel als in 2010. De productie van de windmolens nam met 5 procent toe door uitbreiding van de capaciteit. De productie van elektriciteit uit biomassa was ongeveer net zo hoog als in 2010.

Meer elektriciteit uit afvalverbranding

Bijna 60 procent van de productie van hernieuwbare elektriciteit komt uit biomassa. Het gaat daarbij om het verbranden van organisch afval in afvalverbrandingsinstallaties het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales de productie van elektriciteit uit biogas en overige biomassaverbranding.

De productie van hernieuwbare elektriciteit uit afvalverbrandingsinstallaties nam met bijna 10 procent toe door het in gebruik nemen van nieuwe installaties. De productie van elektriciteit uit andere biomassatechnieken daalde of bleef gelijk. Er zijn geen grote installaties bijgekomen en sommige installaties hebben minder gedraaid vanwege onderhoud hoge prijzen voor olie en vetachtige biomassa of het aflopen van de MEPsubsidie.

Meer wind in 2011 dan in 2010

In 2010 was het windaanbod 23 procent lager dan het langjarige gemiddelde. Ook in 2011 was er lange tijd weinig wind. In december 2011 waaide het echter veel. De elektriciteitsproductie uit windmolens steeg tot een maandrecord van 850 miljoen kWh en was goed voor ruim 7 procent van het elektriciteitsverbruik in die maand. Over heel 2011 lag het windaanbod een paar procent onder het langjarige gemiddelde.

Einde bericht

Bron CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPress News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: maandag 27 februari 2012, 10:36
Bron: EZPress Milieu
Categorie: Natuur en Milieu

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry