Stand van zaken Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal

16/06
DEN HAAG (EZPress) - Op 1 juli treedt de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal in werking. Naast de voorzieningen die er al zijn voor gebarentaligen, krijgt de taal een juridische erkenning die zich vooral toespitst op het bestuurlijke verkeer en het rechtsverkeer.

Dit betekent in ieder geval dat crisiscommunicatie zoveel mogelijk vertaald moet worden in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en dat iemand tijdens een rechtszitting zich kan uiten in deze taal en gebruik kan maken van een tolk.

Beleidsregels om de NGT te stimuleren

Artikel 3, dat gaat over nog te vormen beleidsregels, treedt per 1 juli 2022 in werking. In de tussentijd bekijkt het ministerie van BZK (in overleg met provincies, gemeenten, waterschappen en de Raad voor de rechtspraak) welke beleidsregels nodig zijn om het gebruik van de NGT te stimuleren.

Adviescollege

Er wordt een Adviescollege ingesteld die het rijk kan voorzien van gevraagd en ongevraagd advies over hoe de NGT in Nederland bevorderd kan worden.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: woensdag 16 juni 2021, 10:50
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry