Lijst 33 Vrij en Sociaal Nederland kan na uitspraak rechter eindelijk weer haar eigen koers varen

14/03
AMSTERDAM (EZPress) - Afgelopen week won de Partijvereniging Vrij en Sociaal Nederland een kort geding over het illegale gebruik van de merknaam en bijbehorende rechten door de afgesplitste lijst Zeven / Engel. De

voorzieningenrechter in Den Haag besliste op straffe van hoge dwangsommen dat alle merkinbreuken op websites, social media en in correspondentie naar leden per direct gestopt dienen

te worden en deze over te dragen aan het zittende bestuur van de vereniging.

Afgelopen vrijdag besliste de Kamer van Koophandel tevens dat het huidige bestuur volkomen legitiem is en dat mevrouw Zeven conform de wet is uitgeschreven uit het bestuur begin januari. De

handelingen na deze uitschrijving van de vervolgens geroyeerde leden mevrouw Zeven, de heer Krispijn en de heer Engel zijn zeer schadelijk geweest voor de vereniging. Naast het publiceren van

smadelijke berichten op (social) media, naar de leden, het organiseren van niet goedgekeurde ledenbijeenkomsten, het ontzeggen van het bestuur van alle systemen en applicaties en het

overzetten van leden naar de eigen lijst en bankrekening heeft het ontvreemden van de ondersteuningsverklaringen de grootste schade opgeleverd.

Het gevolg is nu dat Vrij en Sociaal Nederland van oorspronkelijk 20 districten er nu nog maar in 6 districten mee kan doen aan de verkiezingen. De groep van Willem Engel, verenigd in lijst30 is

hiermee verantwoordelijk voor de ontstane (financiële) schade en reputatieschade aan de vereniging en haar wettige bestuurders. Zo zijn er berichten geplaatst waarin het bestuur zou zijn afgezet en de bestuurders geroyeerd, dat bestuurders financiële reserves achterhouden en een lening niet zou zijn terugbetaald.

(b)Verkiezingen(/b)

Vrij en Sociaal Nederland is een humanistische, op de mens gerichte burgerpartij die werkt vanuit de principes van een menselijke relatie te weten liefde, vertrouwen, vrijheid en interactie / communicatie. Daarom stelt ze sociaal maatschappelijke waarden voorop in plaats van technocratische economische waarden. Dit is de reden waarom het bestuur in de discussie met de groep Zeven / Engel vast is blijven houden aan de principes van de partij, ondanks de risico’s voor

zetelverlies. Door snel in te grijpen ziet het bestuur juist op langere termijn een goede basis voor deze vernieuwingspartij.Zo kan Vrij en Sociaal Nederland staan voor haar 3 prioriteiten, te weten;

1) Vrijheid. Wij staan voor burgerrechten en privacy in een rechtstaat, met een grondwet die

constitutioneel getoetst wordt. En waarbij eigen keuzes in een vrije omgeving uitgangspunt

zijn.

2) Echte democratie. Wij staan voor een participatie maatschappij op vele gebieden, met een

overheid en politiek die er voor de burger is

3) Ondernemerschap. Wij belonen zelfstandigheid, initiatief en ondernemerschap en stimuleren een gezonde en betaalbare leefomgeving Wij stellen als politieke burgerpartij de menselijke samenleving en de mens weer centraal met vertrouwen als uitgangspunt. In onze visie levert dat een enorme uitvoeringsbesparing op in de hele maatschappij. Denk aan gratis openbaar vervoer zonder controlekosten, een basisinkomen voor

specifieke groepen zonder voorwaarden, direct op de rekening van de burger. Schadeafhandelingen op basis van een simpele procedure direct op de rekening. Een wederopbouw plan met woningcorporaties en het terugbrengen van het ziekenfonds in de gezondheidszorg. Nadruk op preventie en alternatieve mogelijkheden zien als vernieuwingskansen! Ook willen wij de 1 mln. mensen en 650.000 kinderen weer in hun kracht brengen die nu meer dan EUR 250,- tekort komen per maand.

“Ons thema voor deze verkiezingen is “voor een open samenleving”. Aangezien de huidige Corona maatregelen in onze ogen EN niet vrij zijn EN niet sociaal, willen wij per direct starten met het door

ons opgezette alternatieve beleid. Wij zijn als sociaal maatschappelijke progressieve middenpartij, werkend vanuit principes, uniek in het politieke landschap in Nederland en HET alternatief voor de huidige coalitie partijen” aldus Bas Filippini, de huidige lijsttrekker van Vrij en Sociaal Nederland.

//Einde bericht

Bron: Vrij en Sociaal Nederland

Dit is een origineel persbericht EZPress News Distribution www.ezpress.eu

Datum: zondag 14 maart 2021, 20:00
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen
Tags: Amsterdam, Noord-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry