Productie hernieuwbare elektriciteit daalt

26/02
2014
DEN HAAG (EZPress) - De productie van hernieuwbare elektriciteit was 11,8 miljard kWh in 2013. Dat komt overeen met 10,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en is 0,4 procentpunt minder dan in 2012. De elektriciteitsproductie uit biomassa daalde, de productie uit wind nam toe.

(b)Minder biomassa in centrales(/b)

De productie van elektriciteit uit biomassa daalde met ongeveer een vijfde omdat elektriciteitscentrales 40 procent minder biomassa meestookten. De daling van het meestoken werd onder andere veroorzaakt door het gedeeltelijk aflopen van subsidie. De elektriciteitsproductie uit biomassa via andere technieken, zoals afvalverbranding en biogas, bleef stabiel.

(b)Windenergie groeit weer(/b)

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2013 met 8 procent toe door uitbreiding van de capaciteit. De capaciteit van de Nederlandse windmolens steeg in 2013 met een kleine 300 megawatt tot ongeveer 2,7 duizend megawatt eind 2013. De uitbreiding was voor een belangrijk deel te danken aan het gereed komen van enkele grote parken met SDE-subsidie.

Het was voor het eerst sinds 2008 dat het windvermogen flink steeg. In 2013 kwam 45 procent van de productie van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie.

(b)Grote capaciteitsuitbreiding in 2020(/b)

In de Noordzee staan twee windparken met een totale capaciteit van 228 megawatt. Op land staat ongeveer 2,5 duizend megawatt. De overheid streeft naar 6 duizend megawatt op land in 2020. Het streven is om de capaciteit van het windmolenpark op zee uit te breiden naar 4,5 duizend megawatt in 2023.

//Einde bericht

Bron: CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: woensdag 26 februari 2014, 09:42
Bron: EZPress Milieu
Categorie: Natuur en Milieu

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry