Nieuw themadossier: Rechters en specialisatie

17/12
2013
Den Haag ,

Op rechtspraak.nl is een nieuw themadossier gepubliceerd: Rechters en specialisatie. Met themadossiers informeert de Rechtspraak de samenleving over actuele en regelmatig terugkerende kwesties op het gebied van rechtspraak.

“Als een van de grote ontwikkelingen voor de komende jaren zie ik, naast modernisering en de formulering van professionele standaarden, het vraagstuk over specialismen. Rechtspraak is nu in belangrijke mate in sectoren georganiseerd. Echter: de samenleving denkt niet meer in sectoren, maar in thema’s. In combinatie met het steeds ingewikkelder worden van rechtszaken, betekent dat dat we moeten nadenken over de vraag voor welke zaken er een specialisme in huis moet zijn, en welke zaken generalistische rechters kunnen afdoen.”
Dat zei Erik van den Emster, in april in  'Rechtspraak' (pdf, 2,13 mB), het magazine van de Raad voor de rechtspraak. Van den Emster nam toen afscheid als voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Zijn termijn van 6 jaar zat erop.

Drie vormen

In het themadossier wordt uitgelegd hoe de Rechtspraak omgaat met het vraagstuk zoals Van den Emster het verwoordde.

Er zijn drie vormen van specialisatie: voortvloeiend uit wat de wet voorschrijft, voortvloeiend uit eigen initiatief van een gerecht als een bepaald type rechtszaak daar vaak voorkomt (denk aan de Natte kamer in Rotterdam, die havengerelateerde zaken behandelt) en voortvloeiend uit rechtspraakbrede initiatieven (bijvoorbeeld de rechterlijke specialisatie inzake mensenhandel).

Alleen in bijzondere gevallen

Belangrijk in dit verband is op te merken dat rechters en raadsheren met hun juridische kennis en overige vaardigheden (snel tot de kern kunnen komen, gericht vragen stellen) heel goed in staat zijn de bulk van de rechtszaken af te doen. Op jaarbasis zijn er tussen de 1,7 en 1,8 miljoen rechtszaken. Alleen in bijzondere gevallen is het nodig dat een gespecialiseerde rechter recht spreekt.

In algemene zin kan wel worden gesteld dat er sinds een jaar of dertig een roep is om meer specialisatie. Zo zijn er steeds meer gespecialiseerde advocaten en ook het openbaar ministerie specialiseert zich op onderdelen. Een en ander hangt samen met het steeds ingewikkelder worden van de samenleving, globalisering en regeldruk. 

Themadossier Rechters en specialisatie

 

Datum: dinsdag 17 december 2013, 10:30
Bron: Rechtspraak.nl
Categorie: Algemeen
Tags: Rotterdam, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry