Schippers en Van Rijn: extra geld en speciale inspecteurs voor aanpak zorgfraude

16/09
2013
Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stellen vanaf 2014 extra geld en menskracht beschikbaar voor opsporing en bestrijding van fraude in de zorg. Hiermee intensiveren zij hun al eerder ingezette aanpak van zorgfraude. Schippers en Van Rijn hebben vandaag de Tweede Kamer met een brief op de hoogte gebracht van hun aanvullende maatregelen.

‘Fraude tast de onderliggende solidariteit van de zorg aan. Dat mogen we nooit laten gebeuren’, aldus de bewindspersonen. De vandaag gepubliceerde plannen grijpen in op een breed gebied in de zorg. Beide bewindspersonen hebben al eerder stevige maatregelen genomen om zorgfraude te bestrijden. Zo was een van de allereerste maatregelen die Schippers nam de invoering van een nieuwe declaratiesystematiek in de cure (van dbc naar dot), die ook speciaal gericht was op het minder fraudegevoelig maken ervan. Sinds de invoering hiervan wordt dit nieuwe systeem elk jaar verder verbeterd op fraudegevoeligheid. Van Rijn heeft eerder al 22 inspecteurs aangesteld die specifiek toezien op fraude met het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Extra zorgfraude-inspecteurs

In 2014 wordt 5 miljoen en vanaf 2015 10 miljoen euro uitgetrokken om onder meer de opsporing van zorgfraude te versterken. Met dit geld wordt onder andere de Inspectie SZW versterkt met extra inspecteurs die zich volledig gaan richten op zorgfraude.

Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding (EZB)

Februari dit jaar hebben negen partijen, de NZa, IGZ, Belastingdienst, FIOD, Inspectie SZW, OM, ZN, CIZ en VWS de Taskforce Integriteit Zorgsector opgericht en een convenant afgesloten om de samenwerking te intensiveren. Een van de eerste resultaten van deze taskforce is het besluit tot oprichting van het EZB. Het EZB gaat zich onder andere richten op het verzamelen en verwerken van (digitale) gegevens om zo onregelmatigheden en fraude op te kunnen sporen. Dit centrum zal vanaf 1 januari 2014 volledig operationeel zijn.

Nieuwe wetgeving toetsen op fraudegevoeligheid

Er komt een vaste toets op fraudegevoeligheid voor nieuwe wet- en regelgeving en voor bekostigingssystemen. Wetswijzigingen zoals de hervorming van de langdurige zorg en de invoering van de basis GGZ zullen vanaf nu streng getoetst worden op risico’s van oneigenlijk gebruik en fraude.

Meer maatregelen

In 2013 en 2014 worden er 30.000 huisbezoeken afgelegd bij pgb-houders waarbij de kans op fraude het grootst is en wordt de mogelijkheid gecreëerd om het medisch beroepsgeheim te doorbreken bij ernstige vermoedens van fraude. Ook moeten behandelaren in de toekomst op de declaratie aangeven wat de medische indicatie is, hoeveel tijd ze ermee bezig zijn geweest en wie de hoofd- of medebehandelaar was. Verder is er een vervolg gegeven aan het project PinCet, waarin verschillende partijen samenwerken om onduidelijkheden in wet- en regelgeving en oorzaken van onjuiste declaraties weg te nemen.

Datum: maandag 16 september 2013, 16:11
Bron: Ministerie van VWS
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry