COEN Flevoland: Algemeen beeld bij ondernemers Flevoland blijft negatief

23/08
2013
vrijdag 23 augustus 2013

Verwachte investeringsterugval kleiner dan landelijk

23 augustus, Almere - De stemming onder ondernemers in Flevoland over het economisch klimaat is minder negatief, maar nog steeds zijn er meer ondernemers die een verdere teruggang van het economisch klimaat verwachten dan ondernemers die een verbetering verwachten (per saldo -18,0%). Ondernemers uit Flevoland zijn in hun verwachtingen nog steeds negatiever gestemd dan landelijk (-16,6%). Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van de Kamer van Koophandel voor het derde kwartaal van 2013.

Omzet: Flevoland scoort beter dan landelijk

De gerealiseerde omzetontwikkeling in het tweede kwartaal en de verwachte omzetontwikkeling in het derde kwartaal zijn in Flevoland hoger dan landelijk. De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn echter zoals ieder jaar minder positief dan het tweede kwartaal. De omzetverwachtingen voor het derde kwartaal in de zakelijke diensten zijn in Flevoland met een saldo van +31,6% sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De verwachtingen in de vervoerssector zijn met een saldo van -22,6% juist flink negatiever dan vorig jaar.

Export opleving; cijfers per branche lopen uiteen

In het tweede kwartaal was het aantal ondernemers dat zijn export zag stijgen groter dan het aantal ondernemers dat zijn export zag dalen, wat leidde tot een saldo van +32,4%. Ondernemers verwachten voor het derde kwartaal juist weer een flinke afname in de export (per saldo -29,8%). Flevoland volgt hierin de landelijke ontwikkeling. De cijfers in Flevoland per branche lopen zeer uiteen. In de zakelijke diensten verwachten ondernemers een terugval voor het derde kwartaal (-69,7%), in de groothandel een afname (-13,7%), in de vervoerssector een lichte toename (+4,8) en in de industrie is per saldo een grotere toename de verwachting (+20,8%).

Werkgelegenheid

Over de verwachte werkgelegenheid voor het derde kwartaal blijven ondernemers negatief. 31,8% van de Flevolandse ondernemers geeft aan dat de personeelssterkte gekrompen is in het tweede kwartaal. 8,3 % geeft aan dat de personeelssterkte is gegroeid waarmee het saldo op -23,5% uitkwam. De verwachting voor het derde kwartaal komt per saldo uit op -27,1%. Daarmee zijn de ondernemers in Flevoland het meest somber gestemd van alle ondervraagde ondernemers.

Verwachting investeringen: Flevoland scoort beter dan landelijk

In het derde kwartaal zijn er minder ondernemers die een daling in de investeringen verwachten ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat leidt per saldo tot iets minder negatieve verwachtingen. Landelijk werden de verwachtingen juist negatiever, waardoor de investeringsverwachtingen in Flevoland nu minder negatief zijn dan landelijk. Met een saldo van -16,8% in het derde kwartaal zijn de investeringsverwachtingen in Flevoland iets minder negatief geworden.

Figuur 1. Indicatoren COEN 2013: verwachtingen derde kwartaal, Flevoland en Nederland.

Over COEN

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) houdt ieder kwartaal de vinger aan de pols van het Nederlandse bedrijfsleven. De enquête is een gezamenlijk onderzoek van CBS, EIB, MKB Nederland, VNO-NCW en de Kamers van Koophandel. Het onderzoek brengt voor alle commerciële bedrijfstakken de ontwikkelingen en verwachtingen in kaart. Ondernemers geven hun mening over omzet, productie, bezettingsgraad, orders, prijsontwikkelingen, voorraden, personeelsomvang, investeringen, rendement en productiebelemmeringen.

Het volledige rapport kunt u downloaden via www.kvk.nl/coengef

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland: Nicole van Eldik - de Bièvre, Pers en PR, nicole.van.eldik@kvk.nl, 036 524 87 33

Volg ons op Twitter @KvK_GEF

Bron: KvK

Datum: vrijdag 23 augustus 2013, 13:20
Bron: KvK
Categorie: Economie
Tags: Almere, Flevoland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry