KvK pleit voor behoud eigen naam

27/10
2011
donderdag 27 oktober 2011

“De Kamer van Koophandel Oost Nederland kan zich vinden in de door minister Verhagen voorgestelde modernisering van de Kamers van Koophandel in de richting van de nieuw te vormen Ondernemerspleinen. Het zou echter onverstandig zijn om bij zo’n operatie de merknaam KvK over boord te zetten.” Dat zegt Gaston Sporre, voorzitter van Kamer van Koophandel Oost Nederland. “De nieuwe organisatie is vanaf het eerste moment gebaat bij herkenbaarheid voor alle ondernemers. Nationaal, maar ook in het internationale handelsverkeer, is de Kamer van Koophandel een begrip. Beschouw het als les één uit het bedrijfsleven om dan niet aan de merknaam te sleutelen.”

De komende weken bespreekt de Tweede Kamer de plannen van minister Verhagen. Naast het afschaffen van de verplichte heffingen, voorzien deze in een samengaan van de KvK’s met Syntens in één landelijke organisatie. Ook zal er sprake zijn van een afslanking van de bestuursstructuur binnen de Kamers van Koophandel.

De Kamer van Koophandel Oost Nederland staat achter de door de minister voorgestelde plannen voor de reorganisatie, waarin de digitale dienstverlening aan de ondernemers een centrale plaats krijgt. Ze pleit er echter wel voor dat de KvK naast de bekende taken van het Handelsregister en voorlichting vanaf de Ondernemerspleinen ook haar rol op een goede wijze kan vervullen in de regionale en plaatselijke economie. “Het netwerk dat de KvK over de jaren heeft opgebouwd tussen de vier O’s (onderwijs, overheid, onderzoek en ondernemers) mag niet onbenut blijven”, aldus Sporre.

Bron: KvK

Datum: donderdag 27 oktober 2011, 16:03
Bron: KvK
Categorie: Economie

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry