Ondernemers zien lichtpuntje door seizoenseffecten in vierde kwartaal, maar algemeen economisch beeld blijft somber

26/11
2012
maandag 26 november 2012

PersberichtOndernemers in Flevoland zijn voor het vierde kwartaal van 2012 licht optimistisch gestemd over het economisch klimaat, de omzet en de export vergeleken met het kwartaal ervoor. Flevoland kent na Zuid-Holland het hoogste ondernemersvertrouwen. Het voorzichtige optimisme onder ondernemers is wat betreft de omzet ingegeven door de positieve seizoeneffecten in het vierde kwartaal. Toch is het einde van de economische crisis in Flevoland nog lang niet in zicht. Zo blijven ondernemers aanhoudend somber gestemd over de werkgelegenheid en investeringen.

Deze cijfers zijn vandaag gepubliceerd in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) voor de provincie Flevoland, de kwartaalrapportage onder ondernemers van de Kamer van Koophandel. Voor het vierde kwartaal verwachten de ondernemers een voorzichtige economische opleving. Flevolandse ondernemers zijn van alle onderzochte provincies het minst negatief over het economisch klimaat. Ook denken zij dat de omzet, als gevolg van de feestdagen in december, zal groeien. Bovendien houden de ondernemers rekening met een toename van de export: 20% verwacht een groei van de buitenlandse omzet. Vooral de ondernemers in de sector vervoer, opslag en communicatie zijn positief gestemd. Toch blijven de economische vooruitzichten over de hele linie nog somber. Daardoor zijn Flevolandse ondernemers terughoudend om te investeren: 22% denkt in het vierde kwartaal minder te investeren dan vorig jaar. Ook moeten nog veel ondernemers het personeelsbestand inkrimpen. Dit geldt in het bijzonder voor de zakelijke dienstverleners.

In het derde kwartaal van 2012 waren de Flevolandse ondernemers minder pessimistisch over het economisch klimaat, de personeelssterkte en de winstgevendheid dan in het voorgaande kwartaal. Per saldo waren zij hierover echter nog wel beduidend negatief. Wél constateerden de Flevolandse ondernemers per saldo een exportgroei. Dit heeft de totale economie echter niet vlot kunnen trekken. Dat wordt bevestigd door berichtgeving van het CBS dat de economie in het derde kwartaal van 2012 1,6% gekrompen is ten opzichte van het derde kwartaal van 2011.

Figuur 1. Indicatoren COEN 2012 vierde kwartaal, landelijk en Flevoland

Voor 2013 blijven de Flevolandse ondernemers terughoudend. De verwachte personeelssterkte blijft erg negatief, de verwachte omzet is lager dan voorgaande jaren en de verwachte export behoudender dan landelijk.

Over COENDe Conjunctuurenquête Nederland (COEN) houdt ieder kwartaal de vinger aan de pols van het Nederlandse bedrijfsleven. Het is een gezamenlijk onderzoek van CBS, EIB, MKB Nederland, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel. Het onderzoek brengt voor alle commerciële bedrijfstakken de ontwikkelingen en verwachtingen in kaart. Ondernemers geven hun mening over omzet, productie, bezettingsgraad, orders, prijsontwikkelingen, voorraden, personeelsomvang, investeringen, rendement en productiebelemmeringen

Bron: KvK

Datum: maandag 26 november 2012, 08:46
Bron: KvK
Categorie: Economie
Tags: Flevoland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry