20 jaar interne markt: ondernemers ongewis over profijt

15/01
2013
dinsdag 15 januari 2013

Sinds de intrede van de interne markt is met het zakendoen binnen Europa met het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal een stuk eenvoudiger geworden. Hoewel er sinds 1993 veel barrières zijn weggenomen is, is er nog steeds een flink aantal obstakels, met name betrekking tot de diensten. Dit blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel naar de successen en belemmeringen in het kader van 20 jaar Interne Markt.

De interne markt en Nederland

Bijna drie op de tien internationaal opererende ondernemers kunnen niet aangeven of Nederland al dan niet geprofiteerd heeft van de interne markt. Van de ondernemers die hierover wel een mening hebben, denkt meer dan de helft (52%) dat ons land (zeer) veel heeft geprofiteerd van de interne markt. Twee op de tien (21%) denken juist dat Nederland hier (zeer) weinig van heeft geprofiteerd.

Successen en uitdagingen van 20 jaar interne markt

Het merendeel van de ondernemers ziet één of meerdere successen van de interne markt over de afgelopen 20 jaar. Vooral de vermindering van administratieve lasten bij grensoverschrijdende handel, het makkelijker en goedkoper reizen en een grotere potentiële markt worden gezien als successen. De belangrijkste uitdagingen genoemd door ondernemers zijn het terugkrijgen van btw betaald in een andere lidstaat, verschillen in productvoorschriften en grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen. Deze uitdagingen samen met het verkrijgen van beroepskwalificaties van personeel uit een ander EU-land, participeren in buitenlandse openbare aanbestedingen en beschermingen van intellectueel eigendom worden door meer dan 60% van de internationale ondernemers als (zeer) moeilijk ervaren.

Problemen met het verkrijgen van informatie over EU rechten

Uit eerder onderzoek blijkt dat ondernemers vaak niet goed op de hoogte zijn van hun EU-rechten. Uit het onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt nu ook dat acht op de tien internationale ondernemers aangeven het verkrijgen van informatie over de eigen EU-rechten (heel) moeilijk te vinden. Bovendien heeft 85% van de respondenten nog nooit gehoord van SOLVIT. SOLVIT helpt burgers en bedrijven met problemen die het gevolg zijn van een onjuiste toepassing van de interne markt regels.

Over het KvK Ondernemerspanel

Het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel telt bijna 7.000 leden. Zij nemen deel aan online onderzoek, onder meer over actuele onderwerpen zoals wetswijzigingen, belastingen, effecten van economische crisis en overige ondernemersvraagstukken. Het panel biedt de Kamer van Koophandel ook de kans haar producten en diensten direct af te stemmen op de behoefte van de ondernemer.

Bron: KvK

Datum: dinsdag 15 januari 2013, 09:29
Bron: KvK
Categorie: Economie

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry