Mag je medische gegevens uit forumberichten gebruiken voor onderzoek?

22/05
2013
Een lezer vroeg me:

Voor mijn werk als onderzoeker wil ik nagaan hoe mensen over hun medicijngebruik praten op internetforums. Ik weet dat het verwerken van medische persoonsgegevens niet zomaar mag, maar hoe zit het in deze situatie? Het zijn immers openbare forums waar je zonder account op kunt. Geldt de privacywet dan ook nog?

Het is normaal inderdaad verboden om medische informatie te verwerken. De Wbp eist toestemming of een specifieke wettelijke grond (art. 21 Wbp). Dit is vanwege het karakter van deze persoonsgegevens strenger dan bij normale persoonsgegevens. Er is dus géén grond à la de “eigen dringende noodzaak” die normaal wel (bij uitzondering) kan gelden om persoonsgegevens zonder toestemming te gebruiken.

Maar als de gegevens “door de betrokkene duidelijk zelf openbaar zijn gemaakt”, dan geldt dit verbod niet (art. 23 Wbp). Als iemand dus zelf meldt diabetes te hebben, dan valt verwerking van dat gegeven dus niet meer onder dit verbod.

Dat wil echter niet zeggen dat het gegeven dus vogelvrij is. De hoofdregel van de Wbp dat er toestemming, overeenkomst of dringende noodzaak moet zijn, geldt ook nu. Wie geen toestemming heeft om medische feiten te publiceren en ook geen eigen dringende noodzaak kan aantonen, schendt alsnog de Wbp. Ik moet dus in deze blog nog steeds een reden hebben om te melden dat iemand diabetes heeft, ook al staat dat op zijn eigen openbare Facebook. (Die reden zal bij een blog de vrije meningsuiting zijn.)

Specifiek voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek is er nog een uitzondering op dit verbod, namelijk wanneer:

a. het onderzoek een algemeen belang dient,

b. de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,

c. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost en

d. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

Als een dergelijk onderzoek kan voldoen aan deze vier eisen, dan is het dus óók toegestaan. Het grote struikelblok hier zal denk ik lid c zijn: waarom kun je niet gewoon iedereen een berichtje sturen en vragen of je hun berichten mag gebruiken?

Het is overigens een misverstand dat wetenschappelijk of statistisch onderzoek altijd mag onder de privacywet. Het enige dat er over dergelijk onderzoek in de wet staat, is dat als de gegevens legaal verkregen zijn (dus toestemming, overeenkomst of noodzaak) je óók statistisch onderzoek mag doen op die gegevens (art. 9 lid 3 Wbp). Maar had je überhaupt geen grond om die gegevens te verwerken, dan is verwerken voor statistiek ook niet toegestaan.

Arnoud

Kent u onze boekenserie Deskundig en praktisch juridisch advies al? Webwinkels, hosting, software, security en meer!

Datum: woensdag 22 mei 2013, 08:17
Bron: Iusmentis Blog
Categorie: Internet en ICT

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry