Partnerschap om belasting te ontlopen is wetsontduiking

15/03
2013
Den Haag , 15-3-2013

Het aangaan van een zeer kort geregistreerd partnerschap met als enig doel panden over te dragen zonder daarover overdrachtsbelasting te betalen, geldt als wetsontduiking. Zo oordeelt de Hoge Raad vandaag.

In deze zaak waren twee personen gezamenlijk eigenaar van tien panden. Op 23 december 2003 zijn zij een geregistreerd partnerschap - gelijkgesteld aan een huwelijk - aangegaan waarbij alleen die tien onroerende zaken tot de gemeenschap van goederen zijn gaan behoren. Het partnerschap is op 24 december 2003 beëindigd. Vervolgens hebben de ex-partners de gemeenschap verdeeld waardoor de panden op naam van één van hen kwamen zonder dat overdrachtsbelasting hoefde te worden betaald. Voor de verdeling van zo’n gemeenschap bestaat namelijk een vrijstelling. Het binnenhalen van die vrijstelling was de enige reden om het partnerschap aan te gaan.
De inspecteur vond het toepassen van de vrijstelling in dit geval niet gerechtvaardigd en heeft aanslagen opgelegd.

De Hoge Raad oordeelt dat een geregistreerd partnerschap niet kan worden aangegaan om naar believen de belastingheffing ten aanzien van de overdracht van een onroerende zaak te verijdelen. Omdat het partnerschap naar de bedoeling van betrokkenen is aangegaan voor een zo korte periode dat de door de wet aan dit partnerschap verbonden plichten geen reële praktische betekenis konden hebben, behoort de vrijstellingsregeling niet van toepassing te zijn. In zo’n geval is namelijk sprake van wetsontduiking. De inspecteur heeft de aanslagen dan ook terecht opgelegd.

Den Haag, 15 maart 2013
Mireille Beentjes, woordvoerder
Tel. 070-3611237

Datum: vrijdag 15 maart 2013, 00:00
Bron: Rechtspraak.nl
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry