Computersystemen Rechtspraak beperkt toegangelijk

15/03
2013
Den Haag , 15-3-2013

Informatiesystemen van de Rechtspraak zijn van 29 maart tot 2 april beperkt toegankelijk. In die periode worden de systemen aangepast aan de nieuwe rechterlijke organisatie per 1 april. De operatie heeft geen consequenties voor de processen, die gaan gewoon door. Het digitaal indien van stukken en raadplegen van registers is in die periode echter wel belemmerd.

Splitsing

Aanpassing van de systemen is nodig omdat per 1 april de rechtbank Oost Nederland wordt gesplitst in de rechtbanken Gelderland en Overijssel. Nederland heeft vanaf dat moment 11 rechtbanken in plaats van de huidige 10.

Digitaal loket

Het Digitale Loket Rechtspraak (loket.rechtspraak.nl) is niet beschikbaar van vrijdag 29 maart 16 uur tot maandag 1 april om 9 uur. De volgende digitale diensten zijn in deze periode niet beschikbaar:

Voor burgers:
• de diensten digitaal indienen processtukken bij de bestuursrechter (rechtbanken, belastingkamers hoven, CRvB en CBb)
• digitaal indienen rekening en verantwoording

Voor ketenpartners (waaronder de advocatuur)
• Roljournaal handel gerechtshoven
• Roljournaal handel rechtbanken

• Roljournaal kanton
• Familiejournaal rechtbanken
• CIV Haarlem - Centrale Inschrijving Vreemdelingenzaken
de diensten digitaal indienen processtukken bij de bestuursrechter (rechtbanken, CRvB en CBB)

Beschikbaarheid registers

Het raadplegen van registers via de site of webservice is van vrijdag 29 maart om 17 uur tot zaterdag 30 maart 17 uur niet mogelijk. Dat geldt voor:
• Centraal Curateleregister (CCR)
• Centraal Insolventieregister  (CIR)
• Gezagsregister

• Huwelijksgoederenregister (HGR)
• Deskundigenindex

Insolventieverslagen

Digitale Indiening en publicatie insolventieverslagen (DIPI) is uit de lucht van vrijdag 29 maart 17 uur tot dinsdagochtend 2 april, 9 uur.

Datum: vrijdag 15 maart 2013, 00:00
Bron: Rechtspraak.nl
Categorie: Algemeen
Tags: China, Gelderland, Haarlem, Kanton, Noord-Holland, Overijssel

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry