Breed convenant tegen fraude in de zorg

07/03
2013
Negen partijen hebben onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een breed convenant tegen zorgfraude getekend. Fraude zet de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg onder druk en dient daarom bestreden te worden.

Naast het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Belastingdienst, Openbaar Ministerie (OM) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hun handtekening gezet.

Taskforce Integriteit Zorgfraude

Het convenant regelt de oprichting van de Taskforce Integriteit Zorgsector. Doel van deze taskforce is het verbeteren van de preventie, detectie en repressie van zorgfraude. De verschillende partijen in de zorgketen geven hiermee aan de aanpak van zorgfraude te versterken door intensiever samen te werken.

Verder is afgesproken om informatie over ernstige zorgfraudes sneller en effectiever te delen. De NZa speelt hier een leidende rol in. Het resultaat is een beter beeld van de aard en omvang van zorgfraude in Nederland.

Beleidsprioriteit

Voor zowel minister Edith Schippers als staatssecretaris Martin van Rijn is de aanpak van zorgfraude een prioriteit. Fraude zet de betaalbaarheid van de zorg verder onder druk. Meer preventie en scherper toezicht op de uitvoering van de zorgverzekeringswet en de algemene wet bijzondere ziektekosten is nodig om dit probleem goed aan te kunnen pakken.

Datum: donderdag 7 maart 2013, 13:00
Bron: Ministerie van VWS
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry