Oplossing voor knelpunten jaarrekeningen ziekenhuizen

15/02
2013
Betrokken partijen (zorgaanbieders, zorgverzekeraars, NZA, accountants en het ministerie van VWS) hebben maatregelen genomen die duidelijkheid verschaffen aan instellingen en accountants over het goed kunnen opstellen, dan wel controleren van de jaarrekeningen ziekenhuizen.

Minister Edith Schippers (VWS) heeft de maatregelen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht. Voor instellingen, verzekeraars en accountants is een handreiking opgesteld. Dit document geeft instellingen concrete richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening. De partijen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de op dit moment geconstateerde verantwoordingsproblematiek met dit document is opgelost. Met alle partijen is verder afgesproken dat in de periode tot het uitbrengen van de jaarrekeningen (medio 2013) een platform wordt ingesteld onder voorzitterschap van VWS om ontwikkelingen nauwgezet te kunnen volgen. Doel van dit platform is dat er landelijke duidelijkheid is over de regelgeving en de toepassing ervan ten behoeve van de jaarverantwoording van instellingen. In dit platform kunnen onvoorziene onduidelijkheden worden ingebracht en zo nodig van een gezaghebbende, aanvullende oplossing worden voorzien.

Documenten en publicaties

Kamerbrief over jaarrekeningen ziekenhuizen

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de jaarrekeningen 2012 van ziekenhuizen en de beoordeling daarvan door ...

Kamerstuk | 15-02-2013 | VWS

Datum: vrijdag 15 februari 2013, 16:27
Bron: Ministerie van VWS
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry