Teeven intensiveert sturing Den Hey-Acker na kritisch rapport Inspecties

30/10
2012
De sanctietoepassing in justitiële jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker is onvoldoende gewaarborgd, zo concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie (IvenJ), de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) in het vandaag gepubliceerde inspectierapport. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) onderschrijft de bevindingen van de Inspecties en heeft direct maatregelen genomen om de sturing op Den Hey-Acker te intensiveren. Het omvangrijke verbetertraject dat begin 2012 gestart is om de kwaliteit van de sanctietoepassing in Den Hey-Acker weer op peil te krijgen, is zeer noodzakelijk en dient te worden aangescherpt, aldus Teeven.

Vooral over de omgang met jongeren, de interne veiligheid en de maatschappijbeveiliging oordelen de Inspecties kritisch. Er liggen belangrijke aanbevelingen op het gebied van een stabiele personeelsbezetting, het consequent en methodisch handelen van medewerkers en het voorkomen en beheersen van calamiteiten en incidenten. De Inspecties benadrukken dat de capaciteitsreductie en reorganisatie waar Den Hey-Acker de afgelopen periode mee te maken heeft gehad, veel impact hebben gehad op personeel en organisatie. Dit heeft geleid tot onrust onder het personeel en kwaliteitsverlies van de sanctietoepassing.

De Inspecties zijn ook goede werkpraktijken tegengekomen in Den Hey-Acker. Zo heeft de inrichting haar reïntegratieactiviteiten goed op orde en heeft de komst van een nieuwe pedagogisch directeur een positief effect op de inrichting. Daartegenover staan echter kritische bevindingen over de uitvoering van verlof en de interne communicatie. De rechtpositie van jongeren in Den Hey-Acker is overwegend op orde.

Voorts wijzen de Inspecties erop dat de inrichting reeds vóór het doorlichtingsonderzoek een verbetertraject heeft ingezet. De eerste resultaten hiervan waren ten tijde van de doorlichting waarneembaar. Om het resultaat van het ingezette verbetertraject te monitoren en te toetsen of Den Hey-Acker voldoende in staat is om de sanctietoepassing te waarborgen, zullen de Inspecties begin 2013 een vervolgonderzoek uitvoeren.

De IVenJ heeft in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin juni 2012 JJI Den Hey-Acker doorgelicht op basis van het toetsingskader voor JJI's. Ook de aan de inrichting verbonden school, het Ginnekencollege, maakte onderdeel uit van de doorlichting.

In reactie op het rapport schrijft staatssecretaris Teeven dat hij de sectordirectie JJI opdracht heeft gegeven de sturing op Den Hey-Acker te intensiveren en dat de inrichting sinds het bezoek van de Inspecties een aantal concrete verbetermaatregelen heeft gerealiseerd. De bewindsman benadrukt dat het ingezette verbetertraject en het behalen van resultaten, tijd kost. De periode tussen de start van het verandertraject en het bezoek van de Inspecties was te kort om feitelijke verbeteringen aan te kunnen tonen. De Inspecties hebben vastgesteld dat de eerste verbeterstappen waarneembaar zijn. Teeven ziet het inspectierapport dan ook als een belangrijke tussenmeting en als een aanmoediging aan de inrichting het veranderproces nog meer te versnellen. Over de resultaten van het vervolgonderzoek dat begin 2013 zal plaatsvinden, zal de bewindsman de Tweede Kamer informeren.

Datum: dinsdag 30 oktober 2012, 11:57
Bron: Ministerie van Justitie
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry