Teeven intensiveert sturing Den Hey-Acker na kritisch rapport Inspecties

30/10
2012
De sanctietoepassing in justitiële jeugdinrichting (JJI) Den
Hey-Acker is onvoldoende gewaarborgd, zo concluderen de Inspectie Veiligheid en
Justitie (IvenJ), de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) in het vandaag gepubliceerde
inspectierapport. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) onderschrijft
de bevindingen van de Inspecties en heeft direct maatregelen genomen om de
sturing op Den Hey-Acker te intensiveren. Het omvangrijke verbetertraject dat
begin 2012 gestart is om de kwaliteit van de sanctietoepassing in Den Hey-Acker
weer op peil te krijgen, is zeer noodzakelijk en dient te worden aangescherpt,
aldus Teeven.

Vooral over de omgang met jongeren, de interne veiligheid en de
maatschappijbeveiliging oordelen de Inspecties kritisch. Er liggen belangrijke
aanbevelingen op het gebied van een stabiele personeelsbezetting, het consequent
en methodisch handelen van medewerkers en het voorkomen en beheersen van
calamiteiten en incidenten. De Inspecties benadrukken dat de capaciteitsreductie
en reorganisatie waar Den Hey-Acker de afgelopen periode mee te maken heeft
gehad, veel impact hebben gehad op personeel en organisatie. Dit heeft geleid
tot onrust onder het personeel en kwaliteitsverlies van de sanctietoepassing. 

De Inspecties zijn ook goede werkpraktijken tegengekomen in Den Hey-Acker. Zo
heeft de inrichting haar reïntegratieactiviteiten goed op orde en heeft de komst
van een nieuwe pedagogisch directeur een positief effect op de inrichting.
Daartegenover staan echter kritische bevindingen over de uitvoering van verlof
en de interne communicatie. De rechtpositie van jongeren in Den Hey-Acker is
overwegend op orde. 

Voorts wijzen de Inspecties erop dat de inrichting reeds vóór het
doorlichtingsonderzoek een verbetertraject heeft ingezet. De eerste resultaten
hiervan waren ten tijde van de doorlichting waarneembaar. Om het resultaat van
het ingezette verbetertraject te monitoren en te toetsen of Den Hey-Acker
voldoende in staat is om de sanctietoepassing te waarborgen, zullen de
Inspecties begin 2013 een vervolgonderzoek uitvoeren. 

De IVenJ heeft in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de
Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid begin juni 2012 JJI Den Hey-Acker doorgelicht op basis
van het toetsingskader voor JJI's. Ook de aan de inrichting verbonden school,
het Ginnekencollege, maakte onderdeel uit van de doorlichting.

In reactie op het rapport schrijft staatssecretaris Teeven dat hij de
sectordirectie JJI opdracht heeft gegeven de sturing op Den Hey-Acker te
intensiveren en dat de inrichting sinds het bezoek van de Inspecties een aantal
concrete verbetermaatregelen heeft gerealiseerd. De bewindsman benadrukt dat het
ingezette verbetertraject en het behalen van resultaten, tijd kost. De periode
tussen de start van het verandertraject en het bezoek van de Inspecties was te
kort om feitelijke verbeteringen aan te kunnen tonen. De Inspecties hebben
vastgesteld dat de eerste verbeterstappen waarneembaar zijn. Teeven ziet het
inspectierapport dan ook als een belangrijke tussenmeting en als een
aanmoediging aan de inrichting het veranderproces nog meer te versnellen. Over
de resultaten van het vervolgonderzoek dat begin 2013 zal plaatsvinden, zal de
bewindsman de Tweede Kamer informeren. 

Datum: dinsdag 30 oktober 2012, 11:57
Bron: Ministerie van Justitie
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry