Start landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik

01/10
2012
Vanaf vandaag - 1 oktober 2012 - kunnen slachtoffers van seksueel misbruik
die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen terecht bij de
landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik, via 0900-9999 001 en
www.hulplijnseksueelmisbruik.nl.

De hulplijn is er voor slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden en het
heden. Ook getuigen van seksueel misbruik en mensen die een slachtoffer willen
helpen, kunnen bij de hulplijn hun verhaal kwijt. Staatssecretaris Veldhuijzen
van Zanten (VWS), minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (beiden VenJ)
maken de nieuwe hulplijn mogelijk.

Deetman en Samson

Het idee voor één landelijk meldpunt voor slachtoffers van seksueel
misbruik komt voort uit het werk van de commissie Deetman en de commissie
Samson. Deze commissies onderzoeken respectievelijk seksueel misbruik in de
rooms-katholieke kerk en seksueel misbruik van minderjarigen die onder
verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn
geplaatst.

Deetman en Samson hebben geconstateerd dat slachtoffers van seksueel misbruik
niet altijd de juiste weg weten te vinden naar hulp of advies. Daarom hebben zij
voorgesteld om één landelijk meldpunt te realiseren voor slachtoffers van
seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen. De
betrokken bewindslieden van VWS en VenJ hebben dit idee omarmd en besloten het
landelijke meldpunt mogelijk te maken in de vorm van de Hulplijn Seksueel
Misbruik. Deze hulplijn gaat vanaf vandaag - 1 oktober 2012 - die rol vervullen.
Op die datum sluit het meldpunt van de commissie Samson. Het eindrapport van
Samson verschijnt op 8 oktober.

Werkwijze

De hulplijn is bij Slachtofferhulp Nederland gevestigd. De mensen die
de hulplijn bellen krijgen een medewerker aan de lijn die helpt om op basis van
hun verhaal of vraag duidelijk te krijgen welke hulp of advies het beste bij hun
past. Vervolgens zorgt de medewerker ervoor dat zij met de juiste instantie in
contact komen. Mensen kunnen de hulplijn ook anoniem bellen.

De bestaande instanties die samenwerken om de landelijke Hulplijn Seksueel
Misbruik te realiseren en daarmee slachtoffers van seksueel misbruik nog beter
te helpen zijn: Slachtofferhulp Nederland, de Advies- en Meldpunten
Kindermishandeling, de Steunpunten Huiselijk Geweld, de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg. De hulplijn kan slachtoffers niet
alleen in contact brengen met de samenwerkende organisaties, maar ook met
bijvoorbeeld de politie wanneer zij een zedenmisdrijf willen melden of aangifte
willen doen. Uiteraard kunnen slachtoffers van seksueel misbruik net als nu ook
direct bij bestaande instanties terecht.

Datum: maandag 1 oktober 2012, 15:21
Bron: Ministerie van VWS
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry