Milieusubsidie beschikbaar voor lokale organisaties

14/07
2009
DEN HAAG (EZPress) - Vanaf 17 juni is de jaarlijkse Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu van het ministerie van VROM weer geopend. Dit jaar kunnen ook lokale organisaties een subsidieaanvraag indienen bij SenterNovem voor initiatieven op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Er is dit jaar 6 miljoen euro aan subsidie beschikbaar en de projectvoorstellen dienen voor 1 september 2009 binnen te zijn.

Heeft uw stichting of vereniging een idee voor een oplossingsgericht, innovatief project dat bijdraagt aan milieu en duurzame ontwikkeling? Dan kunt u nu misschien subsidie krijgen!

Het ministerie van VROM wil met deze subsidieregeling maatschappelijke organisaties stimuleren tot vernieuwende, maatschappelijke en oplossingsgerichte initiatieven op het terrein van milieu en duurzame ontwikkeling, op een zodanige wijze dat burgers zich daarbij betrokken voelen.

Een ander belangrijk doel van de regeling is het inzicht krijgen in de opvattingen en de idee├źn van burgers en maatschappelijke organisaties omtrent milieubeleid en duurzame ontwikkeling.

Alle maatschappelijke organisaties kunnen aanvragen indienen, dus niet alleen milieuorganisaties. De aanvragen dienen uiterlijk 1 september 2009 bij SenterNovem binnen te zijn. Er is totaal 6 miljoen euro aan subsidie beschikbaar.

Uitgebreide informatie over het indienen van de subsidieaanvraag en de beoordelingscriteria is te vinden op www.senternovem.nl/smom

//Einde bericht

Bron: Senter Novem

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: dinsdag 14 juli 2009, 14:02
Bron: EZPress Milieu
Categorie: Natuur en Milieu

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry