Inrichtingsplan Nationale Politie in consultatie

25/06
2012
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag het concept
Inrichtingsplan Nationale Politie ter consultatie toegestuurd aan de
gezagsdragers (burgemeesters en officieren van justitie) en andere bij de
politie betrokken partijen zoals de vakbonden.

Oorspronkelijk zou de consultatie pas plaatshebben na aanvaarding van de
nieuwe Politiewet door de Eerste Kamer. Omdat de Eerste Kamer het
concept-inrichtingsplan graag wil ontvangen voor de plenaire wetsbehandeling,
heeft minister Opstelten besloten het inrichtingsplan nu al ter consultatie aan
te bieden. Pas na de consultatie wordt het inrichtingsplan door de minister
definitief vastgesteld. Het inrichtingsplan geeft de organisatiestructuur van de
nationale politie weer. Het beschrijft de inrichting van de regionale eenheden,
de landelijke eenheid en het politiedienstencentrum. Daarnaast wordt aangegeven
op welke manier de politie ten dienste staat van het gezag van burgemeesters en
officieren van justitie bij de handhaving van de openbare orde en de opsporing
van strafbare feiten.

Documenten en publicaties

Brief Consultatie concept-inrichtingsplan nationale politie

Kamerstuk | 25-06-2012 | VenJ

Samenvatting concept-inrichtingsplan nationale politie

Rapport | 25-06-2012 | VenJ

Inrichtingsplan Nationale Politie (concept)

Rapport | 25-06-2012 | VenJ

Nota naar aanleiding van het verslag - Vaststelling nieuwe Politiewet

Kamerstuk | 25-06-2012 | VenJ

Concept bijlagen inrichtingsplan nationale politie

Kamerstuk | 25-06-2012 | VenJ

Datum: maandag 25 juni 2012, 16:01
Bron: Ministerie van Justitie
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry