Voortgang nieuwbouw basisscholen Overvecht

05/06
2012
05-06-2012

In de Utrechtse wijk Overvecht krijgen tot en met 2015 zeven basisscholen nieuwbouw. Het gaat om basisscholen Op Dreef, de Marcusschool, Joannes XXIII, OBS Wezerdreef en de kinderclusters Ibisdreef, Teun de Jager en Gagel Noord. Gemeente en schoolbesturen zetten vaart achter de plannen voor de bouw en renovatie van deze scholen binnen de kaders van het Masterplan Onderwijshuisvesting. Van de zeven nieuwe schoolgebouwen wordt het merendeel in 2014 opgeleverd. De Marcusschool verwacht eind 2013 haar nieuwe school al in gebruik te nemen. De kinderclusters Ibisdreef en Teun de Jagerdreef zijn in de eerste helft van 2015 klaar.

Utrecht geeft extra aandacht aan het vernieuwen van de onderwijshuisvesting in Overvecht omdat de meeste scholen dateren uit de jaren zestig van de vorige eeuw en niet meer voldoen aan de eisen van modern onderwijs. Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp: `Goed onderwijs vraagt om voldoende goede scholen met een gezond binnenklimaat. Over twee jaar staan er in Overvecht een groot aantal nieuwe schoolgebouwen waar kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.`

Masterplan Onderwijshuisvesting
In Utrecht werkt de gemeente samen met de schoolbesturen, aan de verbetering van de huisvesting voor Utrechtse scholen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Masterplan Primair Onderwijs en Speciaal (Voortgezet) Onderwijs. Tussen 2007 en 2014 wordt bij ongeveer 172 schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs de huisvesting vernieuwd of verbeterd. De gemeente investeert hier 384 miljoen in. De zeven te realiseren nieuwe schoolgebouwen in Overvecht vallen onder dit Masterplan. Inmiddels zijn in Overvecht de nieuwbouw van basisschool De Schakel en het Trajectum College (VMBO) opgeleverd en in gebruik genomen.

Vervangende huisvesting
De gemeente zorgt voor vervangende huisvesting tijdens de bouwwerkzaamheden van de zeven nieuwe schoolgebouwen. Op verschillende plekken in Overvecht zijn schoolgebouwen gerealiseerd, waar leerlingen en leraren tijdelijk onderkomen krijgen in afwachting van de nieuwbouw. Hiervoor zijn de zogenoemde wisselscholen aan de Stroyenborchdreef, de Piramidedreef en de Ramsesdreef gebouwd of geschikt gemaakt. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over wie op welke locatie terecht kan voor de tijdelijke vervangende huisvesting.

Multifunctioneel
In de meeste nieuwe schoolgebouwen komt ruimte voor extra functies: een ouderlokaal, een ruimte voor voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang en een vergroot speellokaal dat ook een functie voor de buurt krijgt. Multifunctionele schoolgebouwen, die een spil vormen van talentontwikkeling en het verbeteren van kansen in de wijk Overvecht.

Datum: dinsdag 5 juni 2012, 02:00
Bron: Gemeente Utrecht
Categorie: Algemeen
Tags: Utrecht

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry