Veldhuijzen van Zanten (VWS): RMO advies is waardevol

02/04
2012
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) vindt het
advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling dat vandaag wordt
gepresenteerd waardevol. Het rapport ‘Ontzorgen en Normaliseren: Naar een sterke
eerstelijns jeugd- en gezinszorg’ pleit voor vereenvoudiging van het complexe en
gespecialiseerde zorgsysteem. Onder andere door generalistische professionals in
te zetten dichtbij kwetsbare gezinnen als schakel tussen gezin, sociale omgeving
en anderen (bijv. onderwijzer, huisarts, etc.) die bij het gezin betrokken zijn.
Veldhuijzen van Zanten bericht vandaag aan de Tweede Kamer hoe zij investeert in
de professionalisering en de kwaliteit van de zorg voor jeugd.

Veldhuijzen van Zanten: “De RMO adviseert minder nadruk op sturen,
controleren en doorverwijzen en meer op ontmoeten, praten en vertrouwen
opbouwen. Dat sluit heel goed aan bij mijn toekomstbeeld van de jeugdzorg. Wij
werken hard aan jeugdhulp waarin volop ruimte is voor hulpverleners om heel
praktisch samen met kwetsbare kinderen en gezinnen aan de slag te gaan. Zo min
mogelijk vanachter een bureau en zoveel mogelijk in het gezin, zodat er
vertrouwen en een ‘klik’ kan ontstaan. Betrokken professionals die dichtbij
gezinnen staan, weten wat er speelt binnen een gezin en ik wil dat zij de ruimte
krijgen om daarnaar  te handelen. Kwetsbare kinderen en gezinnen worden zo beter
en sneller geholpen naar weer zelfstandig op eigen benen staan.”

Wetsvoorstel professionalisering jeugdzorg nog dit jaar

Veldhuijzen van Zanten bericht vandaag aan de Tweede Kamer hoe zij investeert
in de professionalisering en de kwaliteit van de zorg voor jeugd. Onder andere
door het stimuleren van onderzoek naar hoe de ‘klik’ tussen jeugdzorgwerkers,
kinderen en gezinnen tot stand kan komen. Meer ruimte voor professionals wordt
bevorderd door de invoering van twee nieuwe beroepsgroepen met een eigen
beroepsregistratie. Jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers moeten zich
aanmelden bij een wettelijk register voor professionals in de jeugdzorg. De
staatssecretaris zal daarover nog in 2012 een wetsvoorstel aanbieden aan de
Tweede Kamer.

Documenten en publicaties

Kamerbrief over kwaliteitsbeleid voor de brede zorg voor jeugd

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer waarin zij de Kamer informeert over haar visie ...

Kamerstuk | 02-04-2012 | VWS

Datum: maandag 2 april 2012, 13:11
Bron: Ministerie van VWS
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry