CBSGevoelens van onveiligheid iets verminderd

01/03
2012
DEN HAAG (EZPress) - Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt was in 2011 iets lager dan een jaar eerder. Het deel van de bevolking dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit is vorig jaar nauwelijks veranderd. De tevredenheid van de burger over de politie is gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De gevoelens van onveiligheid zijn in het afgelopen jaar iets verminderd. In 2011 voelde een kwart van de bevolking zich wel eens onveilig. Een jaar eerder was dit nog 26 procent. In de periode 20052011 is het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt sterk afgenomen.

In 2005 voelde een op de drie inwoners zich wel eens onveilig. De daling in onveiligheidsgevoelens heeft vooral plaatsgevonden tussen 2005 en 2008 en bleef daarna redelijk stabiel. In het afgelopen jaar was weer sprake van een lichte daling.

Gevoelens van onveiligheid komen duidelijk meer voor onder de inwoners van regios met een sterk stedelijk karakter. Zo gaven in 2011 meer dan drie op de tien inwoners van de politieregios AmsterdamAmstelland Haaglanden en RotterdamRijnmond aan dat ze zich wel eens onveilig voelen. In dezelfde regios zijn ook meer inwoners slachtoffer dan gemiddeld.

Een kwart van de Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2011 slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit. Dat is vrijwel gelijk aan het jaar ervoor. Gedurende de periode 20052011 is dit aandeel wel fors gedaald. In 2005 gaf nog een op de drie inwoners aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer gewelds vermogens en vandalismedelicten.

Iets minder burgers gaven aan in 2011 contact met de politie te hebben gehad dan een jaar eerder resp. 30 en 32 procent. De tevredenheid van de burger over het contact met de politie is toegenomen. Vorig jaar was 60 procent van de inwoners tevreden of zeer tevreden over het laatste contact met de politie in de eigen gemeente. In 2010 was dit nog 57 procent.

Einde bericht

Bron CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPress News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: donderdag 1 maart 2012, 15:21
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry