CBS Werkloosheid onveranderd

15/12
2011
(EZPress) - De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in november 2011 uit op 455 duizend personen. Net als vorige maand komt dat overeen met 58 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WWuitkeringen in november een stijging vertoonden.

Werkloosheid niet verder gestegen

De werkloosheid is in november niet verder gestegen. In de vier voorafgaande maanden nam de werkloosheid nog toe. Zowel het aantal werkloze mannen als het aantal werkloze vrouwen is in november vrijwel gelijk gebleven. De werkloosheid blijft hiermee op hetzelfde niveau als tijdens de piek in februari 2010.

Vooral meer werkzoekende mannen

Bij UWV WERKbedrijf stonden in november 463 duizend werkzoekenden ingeschreven 8 duizend meer dan in oktober. De stijging in november deed zich met name voor bij beroepsgroepen waarin veel mannen werkzaam zijn zoals de technische en transportberoepen. Bij mannen steeg het aantal werkzoekenden dan ook sterker dan bij vrouwen. Net als vorige maand nam het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar relatief het meest toe.

Minder WWuitkeringen beindigd vanwege werkhervatting

Het aantal lopende WWuitkeringen nam in november toe met 5 duizend tot 258 duizend. In november werden 34 duizend nieuwe WWuitkeringen verstrekt bijna 7 procent meer dan in oktober. Het aantal beindigde uitkeringen nam met 65 procent af tot 29 duizend. Er werden vooral minder uitkeringen beindigd vanwege werkhervatting 122.

Einde bericht

Bron CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPress News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: donderdag 15 december 2011, 09:59
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry