Ouderen wonen steeds langer zelfstandig

11/07
2011
DEN HAAG (EZPress) - Het aantal ouderen groeit snel maar het aantal ouderen in een verzorgings of verpleeghuis daalt. Zowel het aandeel zelfstandig alleenwonende ouderen als het aandeel zelfstandig samenwonende ouderen neemt toe.

Meer ouderen maar minder in tehuizen

Tussen 2000 en 2010 nam het aantal 80plussers toe van 500 duizend naar 648 duizend. Het aantal 80plussers dat in de Gemeentelijke Basisadministratie is ingeschreven bij een verzorgings of verpleeghuis daalde in dezelfde periode van 102 duizend naar 90 duizend. Het aandeel 80plussers dat deel uitmaakt van een institutioneel huishouden nam hierdoor sterk af van 20 naar 14 procent. De afname heeft zich bij alle leeftijden voorgedaan.

De gemiddelde leeftijd van mannen in verzorgingshuizen bijna 82 jaar is sinds de eeuwwisseling vrijwel constant. Bij vrouwen nam de gemiddelde leeftijd met 1 jaar toe tot ruim 86 jaar.

Zes op zeven 80plussers wonen zelfstandig

Zes op de zeven 80plussers wonen zelfstandig al dan niet met ondersteuning. Met uitzondering van de allerhoogste leeftijden wonen vrouwen daarbij beduidend vaker alleen dan mannen. Dit komt doordat in echtparen de man vaak als eerste overlijdt. In de loop der tijd is het aandeel alleenwonende 80plussers vooral onder vrouwen sterk toegenomen. Ook na het verlies van hun partner blijven ze langer zelfstandig wonen.

Vrouwen alleen mannen met partner

Vooral het aandeel mannen dat samen met een partner zelfstandig woont is in tien jaar tijd aanzienlijk toegenomen. Tegenwoordig woont op 87jarige leeftijd nog de helft van alle mannen zelfstandig samen. Dit geldt voor slechts n op de negen vrouwen van deze leeftijd. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat mannen doorgaans ouder zijn dan hun vrouw en gemiddeld eerder overlijden.

Einde bericht

Bron CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPress News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: maandag 11 juli 2011, 12:57
Bron: EZPress Gezondheid
Categorie: Wetenschap

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry