Fietsen in een hogere versnelling: € 20 miljoen extra

07/01
2011
07-01-2011

Het college trekt deze collegeperiode bijna € 20 miljoen extra uit voor de fiets. Het totale fietsbudget komt daarmee op € 68 miljoen. Het college wil snellere, veiligere en comfortabelere fietsverbindingen en meer stallingen. De raad neemt bij de voorjaarsnota een besluit over het extra geld. Het college wil dat mensen vaker de fiets pakken, ook voor langere afstanden. De fietsinvesteringen maken deel uit van een omvangrijk maatregelenpakket om de stad schoner bereikbaar te houden.

Voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur richt Utrecht zich op het verbeteren van hele fietsroutes, in plaats van het oplossen van lokale knelpunten. Hiermee wordt de kwaliteit en herkenbaarheid van de meest gebruikte fietsroutes verbeterd. Deze fietsroutes krijgen een betere bewegwijzering. Ook gaat meer aandacht uit naar onderhoud en comfort.

Meer en veilige stallingen in de binnenstad
Het college wil extra stallingen in de binnenstad en zoekt naar geschikte locaties. In 2011 komt er een tweede mobiele stalling die op drukke dagen wordt ingezet.

Bekendheid gratis fietsenstallingen
Veel bezoekers van de binnenstad zijn nog onbekend met de mogelijkheden om hun fiets gratis en bewaakt te stallen. Door betere informatie over deze locaties en openingstijden wil Utrecht een bezettingsgraad van deze stallingen van minimaal 75% bereiken.

Fietspromotie
Het college wil het gebruik van de fiets stimuleren als vervoermiddel voor het voor- en natransport van de trein, tram, bus en auto, vanaf de P+R-terreinen en over grotere afstanden. In die ontwikkeling is ook expliciet de elektrische fiets meegenomen, omdat je hiermee met dezelfde inspanning grotere afstanden kunt overbruggen.
Doel is automobilisten die binnen 15 kilometer van hun werk wonen te verleiden om de fiets te nemen. De fiets moet voor afstanden tot 15 kilometer net zo aantrekkelijk worden als de auto en het openbaar vervoer. Uit onderzoek blijkt dat mensen bereid zijn te fietsen naar het werk tot een afstand van 15 kilometer. Zijn deze routes ook nog snel en comfortabel dan is het zelfs één van de redenen voor automobilisten om over te stappen op de fiets.

Fietsgebruik in Utrecht
Van alle ritten in Utrecht neemt 20% de fiets. Voor ritten tot 7,5 kilometer is dat zelfs 36%. Voor ritten tussen de 7,5 en de 15 kilometer is het fietsaandeel nog altijd 15%. Hiermee heeft Utrecht het hoogste fietsgebruik van de vier grote steden.

Datum: vrijdag 7 januari 2011, 01:00
Bron: Gemeente Utrecht
Categorie: Algemeen
Tags: Utrecht

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry