Nederlands-Duitse samenwerking voor getijdennatuur Eems-Dollard

17/12
2010
(EZPress) - De Nederlandse en Duitse overheid en verschillende belangenorganisaties zetten samen de schouders onder de bescherming van de getijdennatuur in het natuurgebied Eems-Dollard.

Waddenzee

Dit Nederlands-Duitse natuurgebied is onderdeel van het internationale natuurgebied de Waddenzee en is het enige grensoverschrijdende Natura 2000-gebied van Europa.

Het gaat al jarenlang slecht met de getijdennatuur in de Eems-Dollard. Het natuurgebied heeft veel last van slib dat in het water zweeft. In en rondom het natuurgebied zijn aan Nederlandse en aan Duitse kant verschillende bedrijven actief. Het gaat hierbij om de haven- en industriegebieden Delfzijl, Eemshaven en Emden. Daarnaast is de Meyerwerft in Papenburg een belangrijke economische speler.

Ecologische vooruitgang

Met de Nederlands-Duitse samenwerking moet de ecologische achteruitgang in het natuurgebied worden omgekeerd. De Europese Natura 2000-richtlijn en de Kaderrichtlijn Water verplichten hiertoe.

Samenwerkingsplan

De afspraken over de Eems-Dollard worden vastgelegd in het Integraal Management Plan Eems-Dollard (IMP Eems-Dollard). In het plan komt te staan hoe de economische ontwikkeling van het gebied en de natuurwaarden van het gebied met elkaar in evenwicht gebracht kunnen worden. Een van de onderdelen van het IMP Eems-Dollard is het Natura 2000-beheerplan. Voor dit deel van het plan zullen in Nederland de gebruikelijke procedures worden doorlopen.

Startbijeenkomst

Op vrijdag 17 december houdt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) samen met Rijkswaterstaat Dienst Noord Nederland en de provincie Groningen een startbijeenkomst. Tijdens deze startbijeenkomst, waarbij ook de betrokken gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties uitgenodigd zijn, zullen alle Nederlandse partijen zich buigen over de vraag hoe zij optimaal kunnen bijdragen aan de Nederlands-Duitse samenwerking.

Nederlandse en Duitse overheden en stakeholders zullen de komende jaren 1 á 2 maal per jaar bijeenkomen om afspraken te maken over de getijdennatuur in de Eems-Dollard.

//Einde bericht

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: vrijdag 17 december 2010, 11:47
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen
Tags: Delfzijl, Groningen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry