Detentie in Aruba levert geen overmacht op bij nakoming van de verplichting om mee te werken aan het passeren van een akte van levering

30/11
2010
Detentie in Aruba levert geen overmacht op bij nakoming van de verplichting om mee te werken aan het passeren van een akte van levering

Dordrecht, privaatrecht, 30 november 2010 - Gedaagde heeft niet meegewerkt aan het passeren van de akte van levering (van een perceel) en verbeurt een boete. Gedaagde beroept zich op overmacht: door zijn detentie in Aruba was hij niet in staat om mee te werken aan het passeren van de akte van levering. Beroep op overmacht slaagt niet, nu gedaagde ondanks zijn detentie een volmacht had kunnen verlenen waardoor de akte van levering gepasseerd had kunnen worden. Beroep op matiging van de boete: gedaagde heeft onvoldoende aangevoerd voor het oordeel dat de billijkheid klaarblijkelijk eist dat de bedongen boete wordt gematigd. Gevorderde aanvullende schadevergoeding afgewezen, nu gestelde schade lager is dan het boetebedrag (overigens zijn partijen wel overeengekomen dat gedaagde naast de boete aanvullende schadevergoeding verschuldigd kan zijn).

Datum: dinsdag 30 november 2010, 11:22
Bron: Rechtspraak.nl
Categorie: Algemeen
Tags: Aruba, Dordrecht, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry