Investeringsstop voor Rijksdienst

20/11
2010
DEN HAAG (EZPress) - Het kabinet heeft afgesproken dat investeringen op het terrein van ICT en huisvesting tijdelijk worden aangehouden met het oog op de rijksbrede aanpak van de rijksdienst. Dat laat onverlet dat investeringen die geen uitstel gedogen of die uitvoering van lopende programma's betreffen na toetsing door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen doorgaan.

Deze stap is bedoeld om investeringen te voorkomen die binnen korte tijd overbodig of inefficiënt blijken in het licht van de rijksbrede aanpak van de taakstelling van de rijksdienst van 1,52 miljard euro. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De investeringsstop blijft van kracht tot de plannen voor de taakstelling van het kabinet zijn vastgesteld. Over deze aanpak zal naar verwachting begin 2011 meer duidelijkheid bestaan.

//Einde bericht

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: zaterdag 20 november 2010, 09:20
Bron: EZPress ICT
Categorie: Internet en ICT

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry