Officiële installatie klankbordgroep restauratie Utrechtse werven

29/09
2010
29-09-2010

De restauratie van de kades en walmuren op de Oudegracht en de Nieuwegracht wordt de komende jaren begeleid door een klankbordgroep samengesteld uit bewoners en vertegenwoordigers van Utrechtse belangengroepen. De klankbordgroep wordt op 30 september officieel geïnstalleerd door wethouder Mirjam de Rijk.

De klankbordgroep is in het leven geroepen om de gemeente te adviseren over mogelijk behoud van bomen bij de restauratie van de Utrechtse werven. Aanleiding was de voorgenomen kap van een aantal bomen om de restauratiewerkzaamheden mogelijk te maken. Bij de uitwerking van de restauratieplannen wil de gemeente gebruik maken van de inbreng van de klankbordgroep om zoveel mogelijk bomen te behouden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van ervaringen bij andere gemeenten evenals van de expertise van deskundigen van de universiteiten van Wageningen en Delft.

De restauratie van de kades begint dit najaar bij die delen waar geen bomen staan. In de loop van 2011, na de voltooiing van een bomenvisie voor de grachten, begint de restauratie van de rakken met kades waar bomen staan.

De komende maanden ontwikkelt de gemeente in samenspraak met de klankbordgroep een visie voor de bomen langs de grachten. Onderdeel van deze visie is de vraag of en zo ja wat voor soort bomen er worden herplant.

Datum: woensdag 29 september 2010, 02:00
Bron: Gemeente Utrecht
Categorie: Algemeen
Tags: Delft, Gelderland, Utrecht, Wageningen, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry