Academisch jaar Faculteit Militaire Wetenschappen geopend

01/09
2010
Het academisch jaar van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie, is vandaag in Breda geopend. In de Grote Kerk spraken onder meer minister Eimert van Middelkoop en professor doctor Wouter van Rossum, decaan van de faculteit, de adelborsten en cadetten toe.

Van Middelkoop ging in zijn lezing in op het belang van academisch onderwijs voor officieren in opleiding: “Geen goede krijgsmacht zonder goede militairen. Mannen en vrouwen met deskundigheid én kennis.” Maar de minister benadrukte ook de voorbeeldrol die de militairen hebben: “Ik verwacht van u goed krijgsmanschap en goed leiderschap. Dit kan alleen als u zelf onbezwaard in de spiegel kunt kijken.”

Academisch niveau

Externe onderzoekers bevestigden onlangs het academisch niveau van de FMW. Daarnaast is het onderzoek van de faculteit op weg om het universitaire topniveau te behalen. Nu alle opleidingen van de faculteit door een onafhankelijke commissie positief beoordeeld zijn, is het de verwachting dat de minister over een aantal maanden de faculteit officieel kan laten erkennen als aangewezen universiteit.

Eigen Defensie-onderzoek

Van Rossum sprak in zijn jaarrede onder meer over de toegevoegde waarde van eigen Defensie-onderzoek: “Ons onderzoek richt zich immers op het analyseren van zowel de context als de aard van de militaire inzet die wordt gevraagd. Daarbij maakt de faculteit dan gebruik van de nieuwste inzichten uit relevante wetenschapsgebieden.”

De FMW, met vestigingen in Breda en Den Helder, verzorgt binnen Defensie het academisch onderwijs aan toekomstig officieren. Daarnaast verricht de faculteit onderzoek dat in het belang is van Defensie.

Verwijzingen

Toespraak minister van Defensie ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar van de FMWToespraak | 31 augustus 2010 | pdf, 24 pagina’s,

46 KB

Datum: woensdag 1 september 2010, 13:00
Bron: Defensie
Categorie: Algemeen
Tags: Breda, Den Helder, Noord-Brabant, Noord-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry