Meer vertrouwen in arts dan in internet

22/07
2010
Nederlanders zien internet als belangrijke bron van medische informatie, maar hechten toch nog de meeste waarde aan het oordeel van hun eigen arts of apotheker.

Driekwart van degenen die medische informatie online opzoeken, beschouwt de informatie die ze vinden als aanvulling op het advies van hun arts. Bijna de helft surft op het web als voorbereiding op artsbezoek. Ervaringen die op internet te vinden zijn, bijvoorbeeld in social media zoals patiëntenplatforms, worden door drie op de tien Nederlanders bezocht en zijn voor ruim een derde van de informatiezoekers waardevol.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (80%) zoekt online naar medische informatie. Vrouwen doen dit meer dan mannen. De afgelopen 12 maanden zocht men gemiddeld 9 keer online naar medische informatie. Het zoeken naar informatie op het web vindt vooral plaats vanwege het gemak: ruim een derde van degenen die medische informatie online opzoeken, vindt het prettig dat je via internet informatie kunt opzoeken waar en wanneer je maar wilt. Voor ruim een kwart is de grote hoeveelheid informatie de voornaamste reden voor een digitale zoektocht. Voor een bijna even grote groep is dat de directe beschikbaarheid van de informatie. Geïnteresseerden speuren vooral naar informatie over specifieke klachten of aandoeningen (64%), algemene informatie over gezondheid (13%) en informatie over medicijnen (12%).

De meerderheid vindt de mogelijkheid om informatie online op te zoeken waardevol. Deze informatie neemt echter niet de behoefte aan advies van de eigen arts weg. Driekwart van degenen die online informatie opzoeken, ziet de online-informatie eerder als aanvulling op het advies van de huisarts, specialist of apotheker. Daarnaast gebruikt bijna de helft informatie op het web ter voorbereiding op een bezoek aan de huisarts of specialist.

Een derde vindt het lastig om te bepalen of online gevonden informatie wel juist is. De afzender van de informatie speelt een grote rol bij de inschatting van de betrouwbaarheid. De grootste groep (35%) vindt informatie die afkomstig is van medisch personeel het meest te vertrouwen. Daarnaast is de bronvermelding bij de informatie voor ruim een kwart van degenen die online informatie opzoeken, een belangrijke indicatie van de betrouwbaarheid.

Medische ervaringen van anderen zijn voor 1 op de 4 Nederlanders die informatie online opzoeken geloofwaardig, en een derde vindt deze ervaringen ook waardevol. Tegelijkertijd hechten 7 op de 10 Nederlanders niet meer waarde aan op internet geplaatste ervaringen met medicijnen dan aan het advies van de huisarts of apotheker.

De cijfers komen uit de HealthTracker van Porter Novelli en De Vos & Jansen Healthcare, een continu onderzoek onder ruim 600 Nederlanders.

Datum: donderdag 22 juli 2010, 12:54
Bron: Computer Idee
Categorie: Internet en ICT

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry