Q-koortsbesmetting in Oost West en Middelbeers

13/07
2010
Persbericht | 13-07-2010

In Oost West en Middelbeers (gemeente Oirschot) is een melkgeitenbedrijf besmet verklaard met Q-koorts. Dit is het 91ste bedrijf dat besmet verklaard is met de Q-koortsbacterie.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaatst een waarschuwingsbord bij het bedrijf in Oost West en Middelbeers . Het adres en de locatie van het bedrijf worden ook bekendgemaakt op de website van de VWA.

Q-koortsQ-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste besmettingen komen door het inademen van lucht waar de bacterie inzit. De bacterie komt vooral in de lucht als besmette en niet gevaccineerde geiten of schapen lammeren.

MaatregelenIn december 2009 hebben de ministers van LNV en VWS besloten dat alle drachtige dieren op besmette bedrijven moesten worden geruimd. Met deze eenmalige noodmaatregel is voorkomen dat er tijdens het lammerseizoen (februari tot en met mei) miljarden Q-koortsbacteriën in het milieu kwamen. Omdat het lammerseizoen inmiddels voorbij is, staan er op het bedrijf in Oost West en Middelbeers nu geen drachtige dieren meer. Van het ruimen van dieren is dus geen sprake meer.

Alle dieren op het bedrijf in Oost West en Middelbeers zijn tijdig en volledig gevaccineerd. Vaccinatie verkleint de kans dat dieren besmet raken. Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat dieren minder Q-koortsbacteriën uitscheiden. Omdat alle dieren tijdig en volledig zijn gevaccineerd is het niet nodig de dieren op het besmette bedrijf een levenslang fokverbod te geven.

Op het besmette bedrijf worden wel andere maatregelen genomen. Het besmette bedrijf mag geen bezoekers ontvangen in de stal. Alleen mensen die vanwege hun beroep op het bedrijf langskomen, mogen in stallen van besmette bedrijven komen.

Blijf alert op verschijnselen Q-koortsDe Q-koortsbacterie zal nooit helemaal uit Nederland verdwijnen en de bacterie kan lang in het milieu overleven. Daarom kunnen er nog steeds mensen ziek worden. Mensen die wonen, werken of verblijven in een gebied waar Q-koorts voorkomt, wordt daarom geadviseerd om naar de huisarts te gaan als zij ziekteverschijnselen van Q-koorts, zoals koorts met hoofdpijn of hoesten, hebben. Dit geldt vooral voor hartpatiënten, mensen met een afweerstoornis en zwangere vrouwen.

Op de website www.qkoortsinnederland.nl vindt u meer informatie over Q-koorts. Voor vragen over volksgezondheid en Q-koorts kunt u bellen met uw plaatselijke GGD.

Datum: dinsdag 13 juli 2010, 15:46
Bron: Ministerie van Infrastructuur en Millieu
Categorie: Natuur en Milieu
Tags: Noord-Brabant, Oirschot

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry