Onderhandelingen belastingverdragen in 2010

01/07
2010
De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over nieuwe belastingverdragen. In de tweede helft van 2010 gaat Nederland gesprekken aan met Australië, België, Costa Rica, Duitsland, Indonesië, Kenia, Nieuw-Zeeland en Panama. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en verdeelt de heffingsrechten tussen Nederland en het andere land.

Naast onderhandelingen met de genoemde landen zijn er in verband met de staatkundige hervormingen gesprekken met Aruba, Curaçao en St. Maarten over een belastingregeling voor het Koninkrijk. Ook zal Nederland (hernieuwd) contact leggen met Angola, Brazilië, Chili, China, Colombia, India, Polen en Singapore, wat op afzienbare termijn zou kunnen leiden tot het starten of voortzetten van onderhandelingen over een belastingverdrag of een wijzigingsprotocol. Ten slotte zijn er tussen Nederland en andere landen contacten die op termijn kunnen leiden tot onderhandelingen.

Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen kunnen schriftelijk contact opnemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Fiscale Zaken, Afdeling Bilaterale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op het onderhandelingsprogramma voor de komende jaren is fiscale informatie over andere landen ook welkom.

Datum: donderdag 1 juli 2010, 13:51
Bron: Ministerie van Financien
Categorie: Economie
Tags: Angola, Aruba, Chili, China, Colombia, Costa, Costa Rica, Duitsland, India, Kenia, Leiden, Panama, Polen, Singapore, Zeeland, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry