Belastingdienst verbetert dienstverlening aan burgers en bedrijven

19/05
2010
De Belastingdienst heeft in 2009 belangrijke stappen gezet om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Zo nam het aantal ICT-problemen ten opzichte van 2008 met meer dan de helft af en werd er begonnen met de vereenvoudigingoperatie van de IV-keten (de productieketen van de Belastingdienst inclusief de automatisering).

Ook is het Toeslagenproces op orde gebracht en nam het aantal klachten hierover sterk af. Verder zorgde de succesvolle introductie van de Voorafingevulde Aangifte ervoor dat gebruikers sneller en makkelijker aangifte konden doen. Dit blijkt uit het beheersverslag 2009 waarin de Belastingdienst verantwoording aflegt over haar prestaties. De ontwikkelingen vormen voor de Algemene Rekenkamer aanleiding om haar bezwarenonderzoek naar de Belastingdienst te stoppen.

Minister De Jager van Financiën is ingenomen met de stappen die zijn gezet: ‘De medewerkers van de Belastingdienst hebben in 2009 keihard gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening. Dat werpt nu zijn vruchten af.’

In 2009 werd verder veel aandacht besteed aan de dienstverlening aan het bedrijfsleven. Zo sloot de Belastingdienst met 60 zeer grote ondernemingen en 50 middelgrote organisaties convenanten voor Horizontaal Toezicht. In het MKB zijn een tiental convenanten afgesloten met fiscale intermediairs en koepelorganisaties. Bedrijven en organisaties ervaren hierdoor minder administratieve lasten en lopen minder fiscale risico’s. Startende ondernemers werden bezocht om ze vroegtijdig te informeren over hun fiscale verplichtingen zodat het aantal correcties achteraf kan dalen.

De Belastingdienst verwerkte in 2009 ruim 55 miljoen aanslagen en keerde 7,5 miljoen toeslagen uit

 

Meer informatie

Beheersverslag Belastingdienst 2009 Jaarverslag | 19-05-2010 | Belastingdienst

Datum: woensdag 19 mei 2010, 10:43
Bron: Ministerie van Financien
Categorie: Economie

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry