Verantwoordingdag website online

12/05
2010
Verantwoordingsdag is pas op 19 mei, maar vandaag ontvangt de Tweede Kamer al na de ministerraad de departementale jaarverslagen, het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) en de Verantwoordingsbrief digitaal.

De Tweede Kamer heeft hierdoor de tijd om zich voor te bereiden op het Verantwoordingsdebat. Op www.verantwoordingsdag.nl vindt u naast algemene informatie over Verantwoordingsdag, het Financieel Jaarverslag Rijk 2009 en de Verantwoordingsbrief ook de concrete resultaten van het kabinetsbeleid en wat het u heeft opgeleverd.

Resultaat voor u In het onderdeel 'Resultaat voor u' zijn de kabinetsmaatregelen in 2009 voor een aantal doelgroepen op een rijtje gezet. Zo heeft het kabinet maatregelen genomen om de transparantie van (mobiele) telefoontarieven te verbeteren. Dit is slechts één van de maatregelen die het kabinet heeft genomen.

Cijfers en feiten Bij 'Cijfers en feiten' staan de rijksinkomsten en de rijksuitgaven over 2009 op een rijtje. Daarnaast zijn per departement voorbeelden gegeven van waar het geld aan uitgegeven is. Zo is in 2009 door de overheid 13,4 miljard euro uitgegeven om mensen zonder werk van een inkomen te voorzien. Meer van deze interessante feiten is te lezen bij 'Cijfers en feiten'.

Verantwoordingsdag 19 mei Op 19 mei legt het kabinet verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. De minister van Financiën biedt op 19 mei het FJR en de departementale jaarverslagen (rijksjaarverslag) aan de Tweede Kamer aan.

 

Meer informatie

Infographics 12-05-2010 | PDF bestand, 688 Kb

Datum: woensdag 12 mei 2010, 08:18
Bron: Ministerie van Financien
Categorie: Economie

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry