CBS: Minder mensen met psychische gezondheidsproblemen

01/03
2010
DEN HAAG (EZPress) - Het aandeel mensen met een minder goede psychische gezondheid is afgenomen tot 9 procent in 2008. Dat is vooral toe te schrijven aan vrouwen. Onder meer hierdoor nam de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid toe tot 74 jaar in 2008. Psychische gezondheidsproblemen komen verder het meest voor onder arbeidsongeschikten en werklozen.

Verbetering vooral door vrouwen

De geestelijke of psychische gezondheid van Nederlanders van 12 jaar en ouder is tussen 2001 en 2008 verbeterd. In 2001 had nog 11 procent van de mensen te maken met een psychische gezondheid die niet zo goed was. In 2008 is dit gezakt tot 9 procent. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die hebben aangegeven dat ze zenuwachtig, neerslachtig, ongelukkig of onrustig zijn.

De afname kwam vooral voor rekening van vrouwen, het aandeel daalde van 14 naar 11 procent. Bij mannen was nauwelijks sprake van een daling. Vrouwen zijn desondanks nog steeds aanzienlijk vaker psychisch ongezond dan mannen. Ze voelen zich vooral vaker zenuwachtig en onrustig.

Meer levensjaren in goede geestelijke gezondheid

Doordat de geestelijke gezondheid is verbeterd en de levensverwachting van mensen is toegenomen, neemt ook de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid toe. Een in 2008 geboren kind had een levensverwachting in goede geestelijke gezondheid van 74 jaar. In 2001 was dit nog maar 70 jaar. Deze cijfers zijn voor jongens en meisjes gelijk. Omdat vrouwen een hogere totale levensverwachting hebben, leven zij wel meer jaren met een minder goede geestelijke gezondheid dan mannen.

Arbeidsongeschikten vaker slechtere geestelijke gezondheid

Ruim een derde van de arbeidsongeschikten gaf in 2007/2008 aan dat hun psychische gezondheid minder goed is. Hun fysieke gezondheid is ook vaak slechter: zij hebben vaker langdurige aandoeningen en ervaren hun algemene gezondheid slechter dan anderen. Werklozen kampen ook meer met psychische problemen dan werkenden. Bij deze vergelijkingen is rekening gehouden met verschillen in leeftijd en geslacht.

//Einde bericht

Bron: CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: maandag 1 maart 2010, 09:52
Bron: EZPress Gezondheid
Categorie: Wetenschap
Tags: Kampen, Overijssel

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry