CBS: Bevolking groeit komende jaren minder hard

16/12
2009
DEN HAAG (EZPress) - De bevolking van Nederland is in 2009 naar verwachting met 86 duizend personen gegroeid. Daarmee zijn er 5,5 duizend personen meer bij gekomen dan in 2008. De periode van snel toenemende bevolkingsgroei lijkt echter ten einde. Voor volgend jaar verwacht het CBS een toename van ongeveer 60 duizend inwoners; daarna valt de bevolkingsgroei steeds kleiner uit.

Minder Nederlandse emigranten

In 2009 emigreerden 112 duizend personen naar het buitenland. Dat waren er 6 duizend minder dan in 2008. Het aantal in Nederland geboren emigranten daalde met ongeveer 10 duizend, terwijl er juist meer eerstegeneratieallochtonen vertrokken. Daarbij ging het vooral om personen uit andere EU-landen. Voor deze groep neemt de emigratie toe, omdat het aantal immigranten uit andere EU-landen de afgelopen jaren steeg. Deze immigranten keren als emigrant weer terug naar hun land van herkomst. De komende jaren zullen in totaal ongeveer 116 duizend emigranten per jaar uit Nederland vertrekken.

Immigratie stijgt niet verder

In 2009 kwamen er circa 146 duizend immigranten naar Nederland. Dat waren er 2 duizend meer dan in 2008. De immigratiestroom vanuit andere EU-lidstaten kromp met 5 duizend personen. Door de afgenomen vraag naar arbeid zal deze krimp verder doorzetten. Omdat minder Nederlanders emigreren, zullen er bovendien minder als immigrant terugkeren. De komende jaren komen naar verwachting circa 125 duizend immigranten per jaar naar Nederland.

Het saldo van immi- en emigratie kwam in 2009 uit op ongeveer 34 duizend personen. De komende jaren zal dit verschil naar verwachting teruglopen tot ongeveer 8 duizend personen per jaar.

Meer sterfgevallen, iets minder geboorten

In 2009 overleden ongeveer 135 duizend mensen. Dat waren er evenveel als in 2008. In 2015 zal het aantal sterfgevallen onder invloed van de vergrijzing zijn opgelopen tot 147 duizend.

Het aantal geboorten kwam in 2009 uit op ongeveer 183 duizend, tegen circa 185 duizend in 2008. Door de slechtere economische vooruitzichten kiezen minder stellen ervoor om een kind te krijgen. Ook daalt het aantal vrouwen van rond de 30 jaar, de leeftijd waarop de meeste vrouwen moeder worden. Voor de komende jaren worden ongeveer 177 duizend geboorten per jaar verwacht.

In 2009 kwam het saldo van geboorten en sterfgevallen uit op bijna 50 duizend personen. Dit verschil loopt volgens de prognose de komende jaren terug naar ruim 30 duizend personen in 2015.

//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Bron: CBS

Datum: woensdag 16 december 2009, 09:35
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry