Discussie over eigendom games escaleert, en dat wordt de hoogste tijd

06/05
The Crew is niet meer. Ubisoft haalde de online-onlyracegame onlangs van alle digitale gameplatformen en sindsdien verdwijnt het spel ook uit de gamebibliotheken van gamers. Dat meldde Tweakers onlangs. Het gaf ophef: The Crew is nu de zondebok voor de beweging Stop Killing Games. Maar hoe zit dat juridisch?

Het probleem met dit spel is dat het altijd een continue internetverbinding vergde. Niet alleen voor multiplayer, ook wie single player wilde spelen, moest continu contact hebben met een Ubisoft-server. En die staan nu uit. Daarmee is het spel niet meer te spelen.

Het gaf nieuwe input aan de discussie: van wie is een game? Immers, wie de EULA leest zal concluderen dat hij alleen een tijdelijk gebruiksrecht heeft dat zonder nader order of motivatie kan worden ingetrokken, en wie dat niet bevalt die heeft pech – private arbitrage in Californië voor jou.

Hier in Europa ligt dat even anders. We hebben al een paar jaar een expliciete regeling voor “overeenkomsten waarbij de handelaar digitale inhoud of een digitale dienst aan de consument levert” (art. 7:50ab BW). Deze regels zijn min of meer hetzelfde als de regels voor de koop van fysieke zaken, en ze zijn dwingend: het is verboden hiervan ten nadele van de consument af te wijken (art. 7:50ap BW).

De belangrijkste regel van zo’n inhoudsovereenkomst is dat “de afgeleverde digitale inhoud of digitale dienst moet aan de overeenkomst beantwoorden” (art. 7:50ad BW), de conformiteitseis zoals die ook bij koop van zaken geldt. De wet noemt een lijstje met dingen die daar onder vallen, en daarop staat (art. 7:50ae lid 2(d) BW):
beschikken over de hoeveelheid, kwaliteit en prestatiekenmerken, onder meer met betrekking tot functionaliteit, compatibiliteit, toegankelijkheid, continuïteit en beveiliging, waarover de digitale inhoud of digitale diensten van hetzelfde type gewoonlijk beschikken en die de consument gezien de aard van de digitale inhoud of digitale dienst redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met publieke mededelingen die zijn gedaan door of namens de handelaar of andere personen in eerdere schakels van de transactieketen, in het bijzonder in reclameboodschappen of op etikettering.
Hier zit de kern van de discussie: heeft deze software de mate van continuïteit die je mag verwachten gezien deze markt en de mededelingen van Ubisoft over dit spel?

Ubisoft is altijd duidelijk geweest bij journalisten en dergelijke uitingen dat het een online-only game is. Op de Steam-vermelding kon ik hier geen directe verwijzing naar vinden. Het zou hebben geholpen, als letterlijk bij de aanschaf was gemeld: “Werkt alleen met actieve internetverbinding. Houdt op met werken als wij servers uitzetten, wat wij te allen tijde mogen doen zonder opgaaf van redenen. Geen geld terug bij uitzetten.”

Ik snap dat dit commercieel niet zo aantrekkelijk is.

Arnoud

 

Het bericht Discussie over eigendom games escaleert, en dat wordt de hoogste tijd verscheen eerst op Ius Mentis.

Datum: maandag 6 mei 2024, 10:42
Bron: Iusmentis Blog
Categorie: Internet en ICT

Gerelateerde berichten:

Reacties:

download instagram videos
Door XSWade op 09/05/2024 om 13:17 (Gast, IPTrace: ea41c1)
Any person can download instagram videos after guilelessly reading this article
Comprehending the Price Variables in Drywall Repair
Door Francismib op 20/05/2024 om 08:42 (Gast, IPTrace: ebe1be)
Living in OC or every coastal city close to the ocean is sold with plenty of perks, nonetheless it additionally presents unique challenges. One such challenge is the potential damage due to moisture and humidity towards the drywall in our homes. In this article, we will delve into the vitality of prompt drywall repair and address the particular considerations for homeowners in Orange County and other coastal cities. By understanding the risks and taking proactive measures, residents can assure the longevity and structural integrity of these homes.

Comprehending the Impact of Moisture on Drywall
Drywall, a common building material utilized for interior walls and ceilings, is susceptible to moisture damage. In coastal areas, the closeness to your ocean increases the risk as a result of higher humidity levels and occasional moisture intrusion from the salty air. When moisture filters into drywall, it may result in various issues, including:
Mold and Fungi Growth: Excess moisture forms an ideal environment for mildew and mold to thrive, compromising indoor air quality and posing health threats.
Structural Weakness: Wet drywall undermines and loses its structural integrity, potentially leading to sagging, cracks, or even collapse.
Aesthetic hurt: wetness hurt often effects in unappealing marks, bubbling, peeling color, and structure damage, lowering the visual appeal of your home.

Quick Drywall Repairs: Avoiding Supplemental Ruin
Repairing drywall promptly is vital to avoid extra damage and reduce restoration spending. Postponing repairs can exacerbate pre-existing troubles, ultimately causing much more substantial and steeply-priced makeovers. Keep in mind the following reasoned explanations why quick drywall remedy is essential:
Mold minimization: resolving humidity-related issues promptly inhibits mold expansion and growth, ensuring your family's health.
Maintaining Constructive Trustworthiness

: fixing stressed drywall guarantees the steadiness and protection of your property, evading possibilities hazards.
Protecting against other Harm: Humidity-affected drywall may impact surrounding materials such as for instance insulation and woody framework. By mending drywall quickly, you can easily prevent additional damage and involved improvements.
Cost Efficiency: Early detection and repair of drywall issues are increasingly cost-effective than waiting until the harm turn out to be serious. Well timed repairs conserve you from extensive makeovers and also likely relocation costs.

Methods for Drywall Repair in Coast Destinations
Residing nearby the seaside necessitates additional care and handling to maintain the stability of your drywall. Here are a few useful tips for home-owners in Orange County and resort cities:
Day to day examinations: Perform standard visual examinations of one's drywall, focusing on signs and symptoms of humidity damage, such as for instance yellowing, peeling painting, or very soft marks.
Handling moisture: Use dryers or air conditioners to control interior wetness level, extremely all through damp seasons.
Ensuring Fresh air: Ensure proper ventilation in bathing rooms, cooking areas, along with other areas vulnerable to dampness accumulation. Purchase and maintain exhaust fans to eliminate surplus wetness.
Consistently Having the surface: Regularly check out your home's exterior look, like the rooftop, gutters, and house windows, to spot and handle any expected pointers of moisture invasion.
Addressing plumbing system water leaks: Resolve any plumbing leaks quick to avoid water from leaking into the structure and generating drywall injury.
Professional help: Hire knowledgeable technicians for good assessments and problems to correct any existing or possibilities drywall dilemmas.

Bottom Line
In coastwise locations like Orange County, prompt drywall remedy is essential to reduce the harming effects of humidity additionally dampness. By grasping the potential risks related to moisture damage and adopting hands-on actions, residence owners know how to guarantee the longevity, security, and beautiful appeal of their unique stores.

I highly appreciate the finding of this site because of its wealth of precious knowledge and accurate content. The site has demonstrated to be an indispensable resource, supplying vital knowledge on a diverse subjects. Its comprehensive collection of information has made it an essential instrument for research, education, and keeping up-to-date. I am astounded by the site's devotion to accuracy and dependability, guaranteeing that visitors can trust the data they find. I am eager about suggesting this site to my companions, as it provides a unique possibility to explore and gain a plethora of information effortlessly. I urge them to visit https://drywallpatchguys.com/best-drywall-repair-water-restoration-services-dana-point-ca/ - Laguna Beach CA best work light for drywall and discover the plethora of insights it has to offer.
http://skinslaser.com/ - Mildew and mold and virus Risk Reduction and remedy in Drywall Renovation b4e7163
Men Dating Men: Celebrating Harmony and Connection
Door RobertHix op 20/05/2024 om 07:05 (Gast, IPTrace: e48a68)
Men dating men sample love, connection, and the belle of relationships in their own unmatched way.
https://hentai0day.com/videos/3631/dragon-ball-porn-anime-hentai-vegeta-fucks-hard-in-the-anal-ass-of-nro-18-and-bulma-his-wife-lets-his-lover-fuck/
In a everyone that embraces distinctiveness and inclusivity, same-sex relationships from ground their place. Men who ancient men sail the joys and challenges of building relevant connections based on authenticity and mutual understanding. They hallow charity while overcoming societal expectations, stereotypes, and discrimination.
https://hentai0day.com/videos/16425/summertime-saga-all-sex-scenes-nadya-part-1-chinese-sub/
Communication and emotional intimacy have a good time a momentous role in their relationships, fostering positiveness and deepening their bond. As society progresses toward justice, it is noted to approve and regard the friendship shared between men dating men, embracing their together experiences and contributions to the tapestry of anthropoid connections.
download instagram videos
Door XSWade op 20/05/2024 om 03:47 (Gast, IPTrace: ea41c1)
Any person can download instagram videos after simply reading this article
Insights coming from Realtor Professionals aimed at Rapid Ho
Door StevenBet op 18/05/2024 om 15:09 (Gast, IPTrace: e92ae8)
The professional might recommend on holding or disposing specific furniture. They provide advice for improving both the interior and exterior look to appeal to possible visitors. Their own assistance include taking high-quality photos and writing compelling descriptions to highlight significant features. Furthermore, they put your own listing on a well-known real estate portal.
АПТЕЧКА - НАБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕР
Door RodolfoLoode op 18/05/2024 om 02:47 (Gast, IPTrace: a251a5)
О команде Экипировка Эксперт
шлем СВМП купить
Боец, Экипировка Эксперт — это розничный интернет-магазин при оптовом складе. Это значит, что при должном количестве товара мы дадим очень хорошие цены.

Название взяли независимо от того, что наша страна сейчас проводит Специальную Военную Операцию, хорошая снаряга и экипировка нужна всегда. Готовишься в бой, мобилизован, привык активно проводить время или решил подготовить тревожный чемоданчик, мы поможем тебе. Наши клиенты: фонды, медики, такие же как ты бойцы СВО и обычные неравнодушные граждане.
5.11 РЕМЕНЬ ТАКТИЧЕСКИЙ АРМЕЙСКИЙ
https://ekipirovka.shop/katalog/taktika/podaviteli_bpla/
Самое главное, что нужно о нас знать, мы детально объясняем, что и как работает, чтобы ты сделал правильный выбор не переплачивая.

Обращаясь к нам, не удивляйся, если ты получишь честный и жесткий ответ - часто случается так, что мы знаем лучше, что именно нужно нашему гостю. Особенно это касается мобилизованных без опыта боевых действий. Здесь ты можешь полагаться на нашу экспертность.

Одна из наших основных целей предоставить тебе возможность удобной и безопасной покупки: хоть за наличку, хоть по карте, хоть по счету. Повторимся, если нужна оптовая поставка, согласуем и отгрузим.

Именно от того, как ты производишь оплату, зависит цена заказа. Для нас важно предоставить тебе качественную экипировку и снаряжение соблюдая при этом законы нашей страны.

Боец, помни, мы помогаем фондам, нуждающимся людям, подразделениям в зоне СВО. Отчеты об этом вскоре будут опубликованы как на сайте, так и на наших каналах в социальных сетях. На эту деятельность уходит значительная часть выручки. Делая покупки в нашем магазине, ты помогаешь людям и фронту. Уверен, что это найдет отзыв в твоем сердце.

У нашей команды есть набор ценностей: честность, справедливость, сопереживание, взаимопомощь, мужество, патриотичность. Уверены, ты их разделяешь, и мы легко найдем общий язык.

Ну а если что-то пойдет не так, не руби с плеча, объясни, где мы ошиблись и поверь, мы разберемся и исправим.

Наш девиз "In hostem omnia licita" - по отношению к врагу дозволено все. Возьми этот девиз, он поможет тебе принять правильное решение в трудной ситуации, с честью выполнить боевую задачу и вернуться домой живым и здоровым!
NEW: Semrush Backlinks
Door Mike Daniels op 13/05/2024 om 12:30 (Gast, IPTrace: 1d6f50)
Good Day

This is Mike Daniels

Let me present you our latest research results from our constant SEO feedbacks that we have from our plans:

https://www.strictlydigital.net/product/semrush-backlinks/

The new Semrush Backlinks, which will make your hq-nieuws.nl SEO trend have an immediate push.
The method is actually very simple, we are building links from domains that have a high number of keywords ranking for them. 

Forget about the SEO metrics or any other factors that so many tools try to teach you that is good. The most valuable link is the one that comes from a website that has a healthy trend and lots of ranking keywords.
We thought about that, so we have built this plan for you

Check in detail here:
https://www.strictlydigital.net/product/semrush-backlinks/

Cheap and effective

Try it anytime soon

Regards
Mike Daniels

mike@strictlydigital.net


Website by Web Chemistry