Voor jongeren en starters: Zet campings en vakantieparken in als woonlocatie

29/10
ZEEWOLDE (EZPress) - Ons land heeft een groot woningtekort. Maar er zijn duizenden vakantiewoningen, chalets en grote stacaravans die uitstekend geschikt zijn voor – tijdelijke – bewoning. Geef jongeren en starters de kans om terwijl ze ingeschreven staan voor een betaalbare huurwoning, op zichzelf te wonen en een eigen bestaan op te bouwen.

Op de huidige woningmarkt heerst grote krapte, al jaren. Stagnerende bouw, achterblijvende investeringen wegens onzekerheid over het overheidsbeleid de komende jaren en de nog groeiende immigratie leiden ertoe dat de situatie de komende jaren niet direct zal verbeteren. De Rijksoverheid wil in de periode tot en met 2030 ruim 900.000 woningen in Nederland bijbouwen om zo het woningtekort op te lossen. Om dit te realiseren zijn 35 regionale woondeals gesloten. In de regionale woondeals staan, naast de afspraken over het aantal te bouwen en transformeren woningen, ook de locaties waar dat moet gebeuren, het aandeel betaalbare woningen, waarbij op regionaal niveau twee derde van de te bouwen woningen betaalbaar moet zijn en iedere gemeente moet streven naar 30% sociale woningen in de voorraad. Er zijn ook afspraken gemaakt over de huisvesting van zogenaamde aandachtsgroepen. Er werd dit jaar zelfs 34 miljoen euro voor uitgetrokken. Het gaat dan om bijvoorbeeld vluchtelingen, arbeidsmigranten en mensen met een medische of sociale noodzaak.

(b)Dertien jaar wachten op sociale huurwoning(/b)
Jongeren en starters vallen veelal buiten de boot. De wachttijden voor sociale huurwoningen lopen door het achterblijven van de bouw en de bevolkingsaanwas steeds verder op. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in ons land is dertien jaar! In de sociale huursector zijn de huurprijzen bovendien fors gestegen. Daardoor kunnen veel jongeren en starters de huurhuizen helemaal niet betalen. Daarnaast worden in de huursector veel tijdelijke huurcontracten geboden, bijvoorbeeld voor een jaar. Dat leidt tot veel onzekerheid bij jongeren over hun woonplek. Een huis kopen is voor veel jongeren en jongvolwassenen niet mogelijk. De prijzen van koopwoningen zijn de afgelopen jaren zeer fors gestegen en banken doen moeilijk over de financiële situatie van jongeren die een studieschuld hebben.

(b)Algemene regeling(/b)
Onderdeel van de afspraken in de woondeals is ook dat het aantal te bouwen flexwoningen en het gebruik van vakantieparken verder wordt geconcretiseerd. Wat dat laatste betreft heeft de overheid de focus vooral gericht op ‘niet-vitale’ vakantieparken die getransformeerd kunnen worden naar wonen of een andere functie. Dat is op zich niet verkeerd, maar waarom de beperking om alleen te kijken naar vakantieparken die geen economisch perspectief meer hebben? Het is immers geen economisch vraagstuk waar we mee worden geconfronteerd, maar een woningnoodvraagstuk! Waarom niet een algemene regeling voor alle vakantieparken om het mogelijk te maken dat jongeren en starters die in hun woonplaats voor een sociale huurwoning staan ingeschreven in hun woonplaats in een vakantiewoning kunnen wonen? Uiteraard zo lang als zij staan ingeschreven en ook niet eindeloos. Géén regeling voor asielzoekers of arbeidsmigranten, wel voor spoedzoekers: mensen in een scheiding mensen met psychische of financiële problemen voor wie op korte termijn geen woonruimte kan worden gevonden. Regel daarin de maximale huurprijzen met een vastgestelde reële maximale m2 prijs als uitgangspunt om speculatie te voorkomen en differentieel tussen vakantiewoning, chalet en stacaravan, in termen van duur, middelduur en goedkoop.

(b)Waar wachten gemeenten nog op?(/b)
Helaas zijn er in ons land nog steeds gemeenten die koppig vasthouden aan oude dogma’s wat het gebruik van vakantieparken en campings betreft en de jaarlijkse stijgende handhavingskosten voor lief nemen. Natuurlijk vindt deze houding zijn oorsprong in het misbruik dat er decennia geleden soms werd gemaakt om financieel voordeel te behalen met de permanente bewoning van een relatief goedkope vakantiewoning. Maar geldt dat dan ook voor een chalet of een grote stacaravan? Voor menig woningzoekende vormen deze immers een welkomen tijdelijke oplossing. Op sommige parken verblijven mensen nu al permanent en wordt dit door gemeenten, vaak langdurig, gedoogd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt nu ook zelf dat het legaliseren van permanente bewoning een bijdrage levert aan het oplossen van het woningtekort in Nederland. Waar wachten gemeenten dan nog op?

//Einde bericht

Bron: Larus Holding BV

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: zondag 29 oktober 2023, 09:43
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen
Tags: Flevoland, Leiden, Zeewolde, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry