PensioenVoldoen.NL zet claim tegen de Nederlandse Staat door

28/06
DEN HAAG (EZPress) - Stichting PensioenVoldoen.NL zet haar claim tegen de Nederlandse Staat onverminderd door. De uitspraak van de rechter in kort geding in de zaak John Bakker tegen de Nederlandse Staat biedt volgens de stichting meer dan voldoende aanknopingspunten om succesvol pensioenindexatie voor miljoenen Nederlanders af te dwingen in een bodemprocedure.

De Haagse voorzieningenrechter wees de vordering van de 84-jarige John Bakker vandaag af, omdat er volgens vaste jurisprudentie terughoudendheid wordt betracht bij het toewijzen van een geldvordering in kort geding.
Het primaire doel van de procedure was echter om de Nederlandse Staat te dwingen haar argumentatie over de gevolgen van het niet implementeren van de Europese pensioenrichtlijn in de pensioenwet van 2007 prijs te geven.

,,In dat opzicht is het kort geding een succes te noemen”, aldus de advocaat van John Bakker, mr. Jos Wouters.

De uitspraak van de voorzieningenrechter biedt ruim voldoende munitie om de Nederlandse Staat aansprakelijk te stellen voor de schade die miljoenen Nederlanders leiden als gevolg van een fout in de nieuwe Pensioenwet in 2007.

Advocaat mr. Wouters: ,,Het argument van de Nederlandse Staat dat de risicovrije rente begrepen is in de Europese pensioenrichtlijn klopt niet. Ook is die risicovrije rente niet toegestaan als aanvulling op de Europese richtlijn. Beide argumenten zullen naar mijn vaste overtuiging in een bodemprocedure geen standhouden.”

De Stichting PensioenVoldoen.NL betreurt de conclusies van de Haagse rechter dat eiser John Bakker geen voorschot ontvangt voor de geleden schade.

Bestuurslid Henk Krol van PensioenVoldoen.NL: ,,Jammer voor de heer Bakker, maar goed voor alle andere gepensioneerden die nu in een bodemprocedure kunnen aantonen dat Nederland wel degelijk had moeten indexeren. En dat is ook goed voor John Bakker.”

,,Het belang is des te groter nu in drie weken tijd al meer dan een kwart miljoen gedupeerden zich bij de stichting hebben aangesloten. Dat is in Nederland een ongekend aantal, zeker nu blijkt dat elke dag nog meer mensen zich bij deze claim zich aansluiten. Het is bemoedigend om te zien dat steeds meer werkenden beseffen dat het ook voor hen zinvol is zich bij deze massaclaim aan te sluiten.”

PensioenVoldoen.NL stelt dat de Staat der Nederlanden een fout heeft gemaakt bij de invoering van de Pensioenwet 2007. Het kabinet verzuimde destijds de dwingende Europese pensioenrichtlijn (IORP I) op juiste wijze op te nemen in de toenmalige Pensioenwet. Dit had tot gevolg dat ruim 10 miljoen Nederlanders van 2008 tot en met 2021 forse indexatieschade hebben opgelopen. Dit gaat om duizenden euro's per persoon (in totaal om minimaal €137 miljard) die bij de Staat geclaimd gaan worden.

//Einde bericht

Bron: PensioenVoldoen.nl

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: woensdag 28 juni 2023, 15:09
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen
Tags: Leiden, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry