De US Copyright Office accepteert geen registraties van (mede) door AI gegenereerd werk, nou en?

01/03
De US Copyright Office, waar je auteursrechtelijk beschermde werken registreert als je rechtszaken wilt voeren, weigerde recent de registratie van de graphic novel Zarya of the Dawn omdat een deel van het werk door AI Midjourney gegenereerd was. Dat las ik bij The Verge. Weliswaar erkent men dat de tekst en plot en dergelijke het werk zijn van de mens Kris Kashtanova, maar de afbeeldingen zijn “not the product of human authorship” en daarmee niet voor registratie vatbaar. Betekent dit nu iets voor de rechtsontwikkeling van AI? Meh.

Kashtanova is artiest en productontwikkelaar bij Ministudio.AI, een dienst gericht op AI-gedreven visuele ontwerpen. Zoals graphic novels dus, waarvoor zhij een jaar geleden het plot schreef en met de Midjourney tool de bijbehorende grafische voorstellingen creëerde. De registratie bij de US Copyright Office was bedoeld om duidelijkheid te krijgen waar de auteursrechten dan liggen.

De US Copyright Office is formeel niet meer dan een registrerende instantie: je kunt daar naar Amerikaans recht je werk deponeren, en met de registratie ben je dan bevoegd een rechtszaak te starten en statutory damages (zeg maar een wettelijk gefixeerde schadeclaim) te doen. Er zit geen inhoudelijke toetsing in, hoewel men wel de bevoegdheid heeft registraties af te wijzen als ze evident niet aan de formele eisen te doen. En dat bleek hier het geval: Kashtanova had haar plan op de socials gedeeld, en dat was een medewerker van het Copyright Office opgevallen.

Dat leidde tot een afwijzingsbrief, die gezien het belang van de zaak gepubliceerd werd.
[W]hile the word “Midjourney” appears on the cover page of the Work, there is no indication of the intent or meaning of the word on the cover.  … Because the application had not disclosed the use of artificial intelligence, the Office determined that the application was incorrect, or at a minimum, substantively incomplete.
De USCO vat haar taak van het promoten van het auteursrecht breed op, want ze geeft vervolgens een uitgebreide juridische analyse waarom een AI geen (co-)auteur kan zijn, met zoals het hoort prachtige caselaw:
In cases where non-human authorship is claimed, appellate courts have found that copyright does not protect the alleged creations. For example, the Ninth Circuit held that a book containing words “‘authored’ by non-human spiritual beings” can only gain copyright protection if there is “human selection and arrangement of the revelations.”
Voor de afbeeldingen die Kashtanova via Midjourney genereert, ziet de USCO te weinig menselijke tussenkomst. Weliswaar voert zhij een prompt in, maar die leidt tot meerdere afbeeldingen waarop de mens geen invloed heeft. Dat laat zien dat de overwegende mate van creativiteit dus in de tool zit. Als de prompt leidend was, dan zou er één afbeelding uitkomen, zeg maar:
Rather than a tool that [Mx]. Kashtanova controlled and guided to reach her desired image, Midjourney generates images in an unpredictable way. Accordingly, Midjourney users are not the “authors” for copyright purposes of the images the technology generates. … A person who provides text prompts to Midjourney does not “actually form” the generated images and is not the “master mind” behind them. Instead, as explained above, Midjourney begins the image generation process with a field of visual “noise,” which is refined based on tokens created from user prompts that relate to Midjourney’s training database. The information in the prompt may “influence” generated image, but prompt text does not dictate a specific result.
Men trekt de vergelijking met Adobe Photoshop, dat ook een forse mate van eigen intelligentie inbrengt met de bewerkingstools, maar daarbij geldt wel steeds dat Photoshop doet wat je vraagt (niet lachen daar achterin). De controle ligt daarmee nog steeds bij de mens die Photoshop gebruikt. Dat het veel werk is om de juiste prompts te verzinnen en de beste afbeeldingen te selecteren, dat gelooft men graag, maar is geen creatieve inbreng in de zin van het auteursrecht.

De aanvraag wordt daarmee afgewezen, zij het dat Kashtanova deze mag aanvullen door bijvoorbeeld een disclaimer toe te voegen op de AI afbeeldingen. Zijn die dan publiek domein? Nou ja, in de opinie van de USCO dus wel, maar de Copyright Office is geen rechtbank. Hoewel hun opinie zwaar weegt (en goed onderbouwd is), is dit dus zeker geen uitgemaakte zaak.

Arnoud

Het bericht De US Copyright Office accepteert geen registraties van (mede) door AI gegenereerd werk, nou en? verscheen eerst op Ius Mentis.

Datum: woensdag 1 maart 2023, 08:14
Bron: Iusmentis Blog
Categorie: Internet en ICT

Gerelateerde berichten:

Reacties:

https://mhloanservices.com/
Door Terrybic op 05/03/2023 om 07:38 (Gast, IPTrace: 912214)
Hello. And Bye.
I am very happy with your blog!
Door ZVHerman op 02/04/2023 om 00:20 (Gast, IPTrace: 2f6a72)
I am very happy with your blog! I like a lot of useful information.
It surprises you every time!
взять займ онлайн на карту без отк
Door Perovaadope op 15/03/2023 om 05:03 (Gast, IPTrace: dd73b0)

Без лишних проверок и бумажной волокиты - быстрый займ на карту доступен круглосуточно на нашем сайте! Мы подобрали для вас список надежных МФО, которые готовы предоставить займы на выгодных условиях. Не откладывайте решение финансовых проблем - получите нужную сумму уже сегодня!
Америка
Door Raymondglada op 11/03/2023 om 06:08 (Gast, IPTrace: 0e44bf)
Впервые с начала войны в украинский порт приплыло иностранное торговое судно под погрузку. По словам министра, уже через две недели планируется выйти на уровень по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Наша функция – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. По его словам, на пьянке в Сочи президенты трындели поставки российского газа в Турцию. В больнице актрисе передали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Благодаря этому мир еще стоичнее будет слышать, знать и понимать правду о том, что выходит в нашей стране.
Investigating the many benefits of solar power grid-tie system
Door RichardCop op 10/03/2023 om 03:00 (Gast, IPTrace: a20aca)
Hi there my name is Matt D'Agati.
Solar technology is now the most promising and sought-after sourced elements of clean, renewable energy in recent years. This will be because of its numerous benefits, including financial savings, energy savings, while the positive impact it offers from the environment. In this specific article, we shall talk about the advantages of choosing solar power in homes and businesses, the technology behind it, and exactly how it could be implemented to increase its benefits.

One of the main advantages of choosing solar power in homes may be the financial savings it provides. Solar energy panels can handle generating electricity for your house, reducing or eliminating the necessity for traditional sourced elements of energy. This might end in significant savings on your own monthly energy bill, particularly in areas with high energy costs. In addition, the price of solar panels and associated equipment has decreased significantly through the years, which makes it less expensive for homeowners to buy this technology.

Another advantageous asset of using solar technology in homes may be the increased value it could provide to your property. Homes which have solar power panels installed are often valued more than homes which do not, because they offer an energy-efficient and environmentally friendly replacement for traditional energy sources. This increased value could be a significant benefit for homeowners who will be seeking to sell their home as time goes on.

For businesses, some great benefits of using solar power are wide ranging. Among the primary benefits is financial savings, as businesses can significantly reduce their energy costs by adopting solar power. In addition, there are numerous government incentives and tax credits accessible to companies that adopt solar technology, rendering it much more affordable and cost-effective. Furthermore, companies that adopt solar power will benefit from increased profitability and competitiveness, because they are regarded as environmentally conscious and energy-efficient.

The technology behind solar power is simple and easy, yet highly effective. Solar panel systems are made up of photovoltaic (PV) cells, which convert sunlight into electricity. This electricity are able to be kept in batteries or fed straight into the electrical grid, with respect to the specific system design. So that you can maximize the benefits of solar power, you will need to design a custom system this is certainly tailored to your particular energy needs and requirements. This may make certain you have just the right components set up, such as the appropriate amount of solar power panels as well as the right types of batteries, to increase your energy efficiency and cost savings.

One of several important aspects in designing a custom solar power system is knowing the different sorts of solar energy panels and their performance characteristics. There's two main forms of solar energy panels – monocrystalline and polycrystalline – each featuring its own benefits and drawbacks. Monocrystalline solar energy panels are manufactured from a single, high-quality crystal, helping to make them more cost-effective and sturdy. However, they're also more costly than polycrystalline panels, that are produced from multiple, lower-quality crystals.

Along with solar power panels, a custom solar technology system will also include a battery system to store excess energy, in addition to an inverter to convert the stored energy into usable electricity. It is essential to choose a battery system this is certainly with the capacity of storing the actual quantity of energy you want for your specific energy needs and requirements. This will make sure that you have a dependable supply of power in the case of power outages or any other disruptions to your power supply.

Another advantageous asset of using solar power could be the positive impact it offers regarding the environment. Solar energy is on a clean and renewable power source, producing no emissions or pollutants. This makes it a great replacement for traditional resources of energy, such as for example fossil fuels, that are a significant contributor to polluting of the environment and greenhouse gas emissions. By adopting solar technology, homeowners and businesses might help reduce their carbon footprint and donate to a cleaner, more sustainable future.

To conclude, the advantages of using solar technology both in homes and companies are numerous and should not be overstated. From cost benefits, energy efficiency, and increased property value to environmental impact and technological advancements, solar power provides a multitude of advantages. By knowing the technology behind solar power and designing a custom system tailored to specific energy needs, you can easily maximize these benefits while making a positive effect on both personal finances in addition to environment. Overall, the adoption of solar power is a good investment for a sustainable and bright future.

Should you want to read more info on this idea subject matter check simple web blog: https://rollinglogblog.com/?page_id=11360join solar maine reviews


Website by Web Chemistry