Knab mag smartphone-app voor gebruik bankrekening verplichten

30/09
Knab mag klanten verplichten om een smartphone-app te gebruiken om toegang tot hun persoonlijke bankomgeving te krijgen en hoeft geen cardreader als alternatief aan te bieden, zo las ik bij Security.nl, op gezag van een uitspraak van financiële klachteninstituut Kifid. Sinds juli van dit jaar konden klanten niet langer met een cardreader inloggen maar alleen nog met een smartphone-app. Knab stelt dat het vorig jaar noodgedwongen een aantal extra veiligheidsmaatregelen heeft ingevoerd vanwege een toename van phishing, en de geschillencommissie gaat daarin mee.

Een consument was het er niet mee eens dat de bank deze stap nam en het gebruik van de cardreader niet meer mogelijk wilde maken. Hij stapte niet naar de rechter maar naar het klachteninstituut voor de financiële sector Kifid. Een stuk sneller en goedkoper, dat wel. Helaas voor hem krijgt hij ongelijk, al weet ik niet of de rechter heel anders had geoordeeld.

Voorop staat immers dat een organisatie -ook een bank- zelf bepaalt hoe ze haar dienstverlening inricht. Specifieke wetgeving over hoe een bank haar diensten toegankelijk moet maken is er niet, dus val je terug op algemene regels. Zoals het Kifid het zegt:
Van deze wijzigingsbevoegdheid mag de bank geen gebruik maken op een manier die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De bank dient daarbij rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Zie hiervoor artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit artikel bepaalt dat een tussen partijen als gevolg van een overeenkomst geldende regel niet van toepassing is, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Het gebruik van het woord ‘onaanvaardbaar’ laat zien dat terughoudendheid moet worden betracht bij het op grond van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid buiten toepassing laten van een regel die tussen partijen is overeengekomen.
De consument had dus wel een heel dringende reden moeten vinden om over die terughoudendheid heen te kunnen springen. En die was er niet. Het ging zo te lezen met name om de bekende zorg om privacy bij dataslurpende apps, maar als je daarmee bij juristen komt dan moet je wel specifieker worden. Anders krijg je dit:
Verder heeft de bank betwist dat er, anders dan door de consument wordt gesteld, sprake is van het ongelimiteerd vergaren van privacygevoelige informatie door de bank. Ook heeft de bank aangevoerd dat niet alle machtigingen hoeven te worden goedgekeurd en dat de app ook dan is te gebruiken. De consument heeft tegenover de betwisting van de bank niet aangetoond dat dit anders is.
Tel daarbij op dat men tien maanden van tevoren al ging aankondigen naar app-only te gaan, dat de motivatie voor de bank mede lag in de onveiligheid van het oude systeem en dat de consument zeker nog bij andere banken terecht kan. En dan snap je dat het Kifid zegt, dit is niet maatschappelijk onaanvaardbaar.

Arnoud

Het bericht Knab mag smartphone-app voor gebruik bankrekening verplichten verscheen eerst op Ius Mentis.

Datum: donderdag 30 september 2021, 08:17
Bron: Iusmentis Blog
Categorie: Internet en ICT

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry