Kindermisbruik in Europa: slachtoffergroepen lanceren initiatief om Europese misbruikzaken op een rijtje te zetten

20/09
2021
BERN/ZWITSERLAND (EZPress) - Op een internationale bijeenkomst in Zwitserland hebben slachtoffergroeperingen uit heel Europa het grootschalige `Justice Initiative` gelanceerd. Met dit politieke initiatief moet misbruik van kinderen, met name in overheids- en kerkelijke instellingen, voor het eerst in alle Europese landen op een alomvattende manier worden aangepakt. Een motie om de behandeling van misbruikzaken op pan-Europees niveau te brengen zal in september worden ingediend bij de Raad van Europa in Straatsburg. Het Europese initiatief wordt gesteund door de Guido Fluri Foundation, die in Zwitserland reeds succes heeft geboekt met het `Reparations Initiative` en een herwaardering van de gevallen van verplichte sociale maatregelen tot stand heeft gebracht.

Europa heeft decennialang de bescherming van kinderen geschonden: Honderdduizenden kinderen en jongeren zijn het slachtoffer geworden van uitbuiting, mishandeling en seksueel misbruik. Vooral in door de staat of kerk beheerde instellingen kwamen de ernstigste misbruiken voor. In verschillende Europese landen vonden tot enkele jaren geleden kinderverhuizingen, gedwongen adopties, sterilisaties en medicijnexperimenten op kinderen en jongeren plaats. In veel gevallen waren de overheidsinstanties medeverantwoordelijk voor het geleden leed, of verzuimden zij de kinderen tegen de mishandelingen te beschermen. Tot op heden zijn deze gevallen van misbruik in de meeste Europese landen niet behandeld. Dit gaat nu veranderen. Slachtoffergroeperingen uit heel Europa, alsmede academici en NGO`s, zijn naar Zwitserland gereisd om het `Initiatief voor gerechtigheid` te lanceren. Dit politieke initiatief vestigt de collectieve aandacht op een stuk onderdrukte geschiedenis en op de slachtoffers die vandaag nog steeds lijden onder het misbruik en het gebrek aan publieke erkenning.

(b)Bijna 20 Europese landen vertegenwoordigd op het symposium voor de lancering(/b)

Het `Justice Initiative` wordt gesteund door slachtoffergroeperingen, academici en NGO`s uit alle delen van Europa. In een gezamenlijke verklaring wordt de nadruk gelegd op publieke erkenning van het onrecht, herstelbetalingen en wetenschappelijk onderzoek: www.justice-initiative.eu

`Dit initiatief is van essentieel belang voor de slachtoffers van misbruik in hun streven naar gerechtigheid,` zegt Dr Mary Lodato, een activiste uit Engeland. Het zwijgen over misbruik moet eindelijk worden doorbroken, zegt prof. dr. Darja Zaviršek, leerstoel voor sociale rechtvaardigheid en inclusie aan de universiteit van Ljubljana. En Natascha Smertnig, directeur van WEISSER RING Oostenrijk, waar net als in Zwitserland het proces van verwerking van het misbruik wordt voortgezet, voegt daaraan toe: `Het is zeer verheugend dat wij nu ook op Europees niveau gezamenlijk actie ondernemen`.

De motie zal binnen 2 weken bij de Raad van Europa worden ingediend.

`Dit initiatief is van centraal belang voor Europa`, zegt de voorzitter van de Zwitserse delegatie bij de Raad van Europa, nationaal raadslid Pierre-Alain Fridez. `Alleen door met het verleden in het reine te komen, kunnen we aan de toekomst bouwen`. Daarom zal hij de komende dagen in Straatsburg een motie indienen die de fundamentele eisen van het initiatief bevat en moet leiden tot een algehele herwaardering van dit donkere hoofdstuk. De politicus is ervan overtuigd dat de motie een overweldigende meerderheid zal vinden.

(b)Zwitserland als model voor Europese herwaardering(/b)

`De tijd voor herstelbetalingen breekt aan`, verklaart initiatiefnemer Guido Fluri, die het Europese initiatief met zijn gerenommeerde stichting mede ondersteunt en van de universiteit van Luzern een eredoctoraat heeft gekregen voor zijn inzet voor de bescherming van kinderen. `De meeste slachtoffers zijn nu oud en broos. Zij moeten tijdens hun leven ervaren hoe het onrecht in heel Europa wordt erkend en aangepakt.` In Zwitserland heeft de Guido Fluri Foundation samen met slachtoffergroeperingen het `Reparations Initiative` tot een succes gemaakt: meer dan 10.000 slachtoffers die het zwaarste misbruik hadden ondergaan, hebben herstelbetalingen ontvangen. Zwitserland houdt zich wetenschappelijk bezig met de gevallen van misbruik en zal de slachtoffers met verschillende projecten blijven steunen. Op basis van de Zwitserse ervaring en de positieve oplossingen in andere landen hebben slachtoffergroeperingen uit heel Europa zich verenigd om deze politieke weg ook op Europees niveau te bewandelen. Het `Initiatief voor gerechtigheid` is een uiting van dit streven. Door met het verleden in het reine te komen, moet de kinderbescherming in Europa op lange termijn worden versterkt.

Meer informatie op: www.justice-initiative.eu

//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: maandag 20 september 2021, 09:45
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen
Tags: Leiden, Oostenrijk, Zuid-Holland, Zwitserland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry