Gemengde gevoelens gemeenten over structurele stikstofaanpak

29/05
2020
DEN HAAG (EZPress) - De VNG uit zorgen over de voorgestelde maatregelen van het kabinet voor een structurele stikstofaanpak. Deze lijken een eerste aanzet te bieden voor natuurherstel en voor een toekomst voor de landbouw en het landelijk gebied, maar de VNG constateert wel dat alles staat of valt met de verdere uitwerking.

De VNG heeft twijfels bij de uitwerking van de stikstofaanpak. In een eerste reactie gaf de VNG aan waardering te hebben voor de € 5 miljard die ter beschikking wordt gesteld. De VNG heeft het voorstel voorgelegd aan het ambtelijk en bestuurlijk netwerk dat adviseert over stikstof. Uit deze reacties concludeert de VNG:

Mogelijk geen oplossing voor woningbouw

Een van de vraagtekens bij het pakket is of dit de oplossing biedt voor het landelijk woningtekort. Voor gemeenten is dat een stevig pijnpunt. Uit de recente enquête onder onze leden blijkt dat nog steeds honderden (woningbouw-)projecten op dit moment niet kunnen doorgaan.

Randvoorwaarden onvoldoende geborgd

De Kamerbrief van het kabinet maakt ruimtelijke effecten niet inzichtelijk. Uitgangspunt is dat maatregelen worden genomen in de gebieden waar deze het effectiefst zijn. Daarnaast moeten gemeenten vroegtijdig en nauw betrokken worden en blijven bij de uitwerking van de verschillende maatregelen. In dezelfde enquête gaf 40% aan dat dit niet of onvoldoende het geval is.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: vrijdag 29 mei 2020, 11:16
Bron: EZPress Milieu
Categorie: Natuur en Milieu

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry